Pixabay (CC0 Creative Commons)

Tällä kurssilla opit tuntemaan pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.9.2018
17:00 - 19:00
Ti 11.9.2018
17:00 - 19:00
Ti 18.9.2018
17:00 - 19:00
Ti 25.9.2018
17:00 - 19:00
Ti 2.10.2018
17:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat! Avoin yliopisto järjestää opetusta Johdatus vammaistutkimukseen opintojaksolle. Opetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen alkaa to 16.8.18 klo 10.00.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille vammaisuuden ilmiöistä, mutta myös ihmisoikeuksien toteutumisesta, tasa- ja eriarvoisuuden sekä syrjäytymisen kysymyksistä ja niiden ratkaisemisesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5.

Luennot 12 h ja tentti. Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista luennoille osallistumista.

Tenttipäivät:
ke 10.10.18 klo 17-20
ke 14.11.18 klo 17-20
ke 12.12.18 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Jos sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen tenttiä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 4.9.18.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jakso on yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon yliopiston perustutkinto-opiskelijat osallistuvat.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.