Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kriminologia -opintojakson (AYSOSK-206) suorittaminen, tai sitä vastaava aiempi perehtyneisyys kriminologiaan, on suositeltavaa ennen tämän jakson suorittamista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaisia rikollisuuden ilmiöitä ja osaa tarkastella niitä kriminologisen tutkimuksen näkökulmasta. Hän osaa eritellä rikollisuuden eri muotoja kriminologisen teorian ja käsitteistön avulla ja yhdistää ajankohtaisen rikollisuuden tutkimuksen osaksi kriminologian tutkimustraditiota.

Opintojaksolla perehdytään rikollisuuden ajankohtaisiin ilmiöihin. Ilmiöiden erityispiirteiden ja kehityksen lisäksi kurssilla tarkastellaan sitä, miten ajankohtaisen rikollisuuden tutkimus liittyy osaksi kriminologian tutkimustraditiota.

Jakson suositeltuna lukemistona on Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. ja Danielsson, P. (2018). Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki, Gaudeamus.

Opintojakson kirjallisuus määräytyy kurssikohtaisesti käsiteltävien teemojen perusteella.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot ja harjoitustehtäviä. Tarkemmat tiedot tehtävistä kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Verkkoluennot:

Ke 27.1.2021 08.15 - 11.45: Markus Kaakinen: johdatus kurssiin ja rikollisuuden ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen
To 28.1.2021 10.15 - 13.45: Taina Laajasalo: Lapsiin kohdistuva väkivalta
Ke 3.2.2021 08.15 - 11.45: Markus Kaakinen: Kyberrikollisuus
To 4.2.2021 10.15 - 13.45 Minna Viuhko: Ihmiskauppa ja järjestäytynyt rikollisuus
To 11.2.2021 10.15 - 13.45 Leena Malkki: Terrorismi ja radikalisoituminen

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat Sosiaalitieteiden koulutusohjelman järjestämälle kurssille.

Opintojakso kuuluu Kriminologian maisteriopintoihin.