Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen jaksolle päättynyt 7.11.2020.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Opintojaksolla tutustut erilaisiin hyvinvointivaltiomalleihin, niiden historiaan ja aateperustaan ja opit ymmärtämään arvo- ja aatepohjan merkitystä toteutetulle politiikalle ja palvelutuotannolle. Lähemmin tarkastelet pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää siinä. Opintojakson jälkeen ymmärrät nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen,
ohjausjärjestelmän, toimijat ja palvelut, hahmotat järjestelmässä tapahtuvia muutoksia rakenneuudistuksen myötä sekä osaat tarkastella eri sektoreiden funktioita ja rooleja suomalaisen yhteiskunnan palveluissa.

Opintojakso muodostuu luentotallenteista, joilla käsitellään erilaisia hyvinvointivaltiomalleja sekä nykyistä ja tulevaa
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää eri näkökulmista.

Oakley, A., & Williams, S. (2018 [1994]). The politics of the welfare state. Routledge.
Esping-Andersen, G. (2013). The three worlds of welfare capitalism John Wiley & Sons.

Asteikolla 0-5

Suoritusmuoto: Luentotallenteet, verkkotehtävät, vaalisimulaatio, kolme miniesseetä.

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.11.2020. Opintojakson Moodle-sivulle tulee kirjautua 30.11.2020 mennessä (tämän jälkeen kirjautuminen ja opintojen aloittaminen ei enää ole mahdollista).

Jakson tehtäväistä yksi (Vaalisimulaatio) toteutetaan reaaliaikaisena webinaarina 1.12. klo 17-19. (Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan reaaliaikaiseen webinaariin, hänen tulee suorittaa itsenäinen verkkotehtävä.)

Jakson verkkotehtävät tulee tehdä kurssin loppuun mennessä, ennen lopputehtävän palauttamista. Lopputehtävänä kirjoitetaan kolme miniesseetä, joista yksi, opettajan valitsema, arvioidaan. Miniesseet on palautettava viimeistään 15.1.2020.

Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.