Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Opintojaksolla tutustut erilaisiin hyvinvointivaltiomalleihin, niiden historiaan ja aateperustaan ja opit ymmärtämään arvo- ja aatepohjan merkitystä toteutetulle politiikalle ja palvelutuotannolle. Opintojaksolla tarkastelet lähemmin pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää siinä. Opintojakson jälkeen ymmärrät nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen, ohjausjärjestelmän, toimijat ja palvelut, hahmotat järjestelmässä tapahtuvia muutoksia rakenneuudistuksen myötä sekä osaat tarkastella eri sektoreiden funktioita ja rooleja suomalaisen yhteiskunnan palveluissa.

Opintojaksolla tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan perustaa, hyvinvointivaltiomalleja sekä nykyistä ja tulevaa
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää eri näkökulmista.

Oakley, A., & Williams, S. (2018 [1994]). The politics of the welfare state. Routledge.
Esping-Andersen, G. (2013). The three worlds of welfare capitalism John Wiley & Sons.

Asteikolla 0-5

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Suoritustapa

Jakso koostuu luentotallenteista, verkkotehtävistä sekä jakson lopuksi kirjoitettavista kolmesta miniesseestä.

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.5.2021. Opettaja seuraa jakson Moodle-foorumia 3.5.-30.6.

Jakson verkkotehtävät tulee tehdä kurssin loppuun mennessä, ennen lopputehtävän palauttamista. Lopputehtävänä kirjoitetaan kolme miniesseetä, joista yksi, opettajan valitsema, arvioidaan. Miniesseet on palautettava viimeistään 31.7.2021. Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet, verkkotehtävät, kolme miniesseetä.

Opintojakso on osa Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op -opintokokonaisuutta.