Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Edeltävät opinnot tai muu aiempi osaaminen

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata ja arvioida hyvinvointierojen teorioita ja käsitteitä, tiedät miten hyvinvointieroja voidaan tarkastella sekä osaat kriittisesti arvioida politiikkoja ja interventioita, joilla hyvinvointieroja voidaan kaventaa.

Opintojakso perehdyttää terveys- ja muiden hyvinvointierojen teorioihin ja käsitteisiin, miten erot syntyvät, sekä siihen miten näitä eroja voidaan kaventaa.

Jakso koostuu itsenäisistä verkkotehtävistä sekä verkossa toteutettavista keskustelutehtävistä. Jakson päätteeksi tehdään verkkotentti. Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.

Verkkotentti: 7.5.2021 klo 17-20
Uusintatentti 21.6.2021 klo 17-20

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.3.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Suomalaisten hyvinvointi 2018 (toim. Kestilä & Karvonen), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. PunaMusta Oy. Helsinki 2019. 348 sivua
Saatavilla ekirjana: https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-952-343-255-0

Sosiaaliepidemiologia (toim. Laaksonen & Silventoinen). Gaudeamus 2011. 301 sivua
Saatavilla ekirjana: https://www.ellibslibrary.com/fi/book/9789524957045

Asteikolla 0-5

Verkkotyöskentely, luento- ja verkkotallenteet, verkkotentti

Opintojakso on osa Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op -opintokokonaisuutta.