Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 1.2.2021 asti (päivitetty 18.1.2021)

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät monialaisen yhteistyön tavoitteita, lähtökohtia ja edellytyksiä asiakkaan palvelujen yhteensovittamiseksi. Tunnet monialaista ja -ammatillista vuorovaikutusta käsittelevää tutkimusta sekä yhteistyön toteutustapoja. Sinulla on valmiuksia osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hallinnonalojen keskinäiseen yhteistyöhön monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Opintojakso perehdyttää aihepiirin käsitteisiin sekä monialaisuutta ja -ammatillisuutta käsitteleviin tutkimuksiin. Opintojaksolla paneudutaan asiakaslähtöisen palvelutoiminnan mahdollisuuksiin, toteutukseen ja haasteisiin moniammatillisissa työryhmissä, monialaisissa verkostoissa sekä eri hallintokuntien ja palveluntuottajien kesken.

Mönkkönen Kaarina, Kekoni Taru ja Pehkonen Aini (toim.) Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus 2019.

Oheiskirjallisuus ja opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Asteikolla 0–5

Verkko-opiskelu ajalla 7.1.-3.3.2021.

Suoritusmuoto: Verkkotyöskentely, luento- ja verkkotallenteet, kirjallinen oppimistehtävä

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.1.2021.

Jakso koostuu itsenäisistä verkkotehtävistä sekä verkossa toteutettavista keskustelutehtävistä. Jaksolla kirjoitetaan 7 sivua pitkä kirjallinen oppimistehtävä. Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.

Kirjallisen oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on 3.3.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.