Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittaudu jaksolle uusilla kurssisivuilla (linkki)

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Jakson suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysjohtamisen keskeiset käsitteet ja ilmiöt. Osaat palveluiden johtamisen, organisaatioiden ja verkostojen johtamisen, tiedolla johtamisen ja muutoksen johtamisen perusteet sekä ymmärrät sosiaali- ja terveysalan johtotehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista. Lisäksi reflektoit omia johtamiskokemuksiaan ja alat muodostaa käsitystä itsestäsi sosiaali- ja terveysalan johtajana.

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen käsitteisiin, ilmiöihin ja tutkimukseen. Luentosarjalla käsitellään verkkoluentojen kautta johtamisen perusteita yleisesti sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen erityispiirteitä. Luennoilla esitellään johtamista ilmiöinä, palveluiden johtamista, organisaatioita ja verkostoja sekä niiden johtamista, johtamisrooleja ja johtamisosaamista, tiedolla johtamista sekä muutoksen johtamista.

Verkkoluennot koostuvat vastuuopettajan luento-opetuksesta ja niitä täydentävistä asiantuntijoiden haastatteluista. Luennoilla esitettyä tietoa täydennetään tieteellisen kirjallisuuden lukemisella, jonka avulla perehdytään sosiaali- ja terveysjohtamisen alan tutkimukseen. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelija voi suhteuttaa kurssilla opittua aiemmin opittuun ja omaan johtamiskokemukseen tai näkemyksiin johtamisesta. Kirjallisessa lopputehtävässä tarkastellaan johtamisen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden ja/tai aiempien kokemusten aihepiireistä.

Opettajan osoittama kirjallisuus.

Asteikolla 0-5

Suoritusmuoto: Luentotallenteet, oppimispäiväkirja ja kirjallinen lopputehtävä

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.9.2020. mennessä. Opintojakson ilmoittautuminen loppuu 30.4., jotta sinulle jää riittävästi aikaa suorittaa jakso viimeiseen palautuspäivään mennessä. Jakson Moodle-sivulle kirjautuminen päättyy 3.5., jonka jälkeen kirjautuminen ei ole enää mahdollista.

Jaksolla on neljä tarkistuspistettä, johon mennessä palautetut tehtävät hän arvioi. Tarkistuspisteet ovat:
2.11.
TAI
15.1.
TAI
26.3.
TAI
31.5.

Voit suorittaa tehtävät omassa tahdissa valitsemasi tarkastuspisteen palautuspäivä huomioiden. Opintojaksolle voivat osallistua ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Opintojakso sopii sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op -opintokokonaisuutta.