Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysjohtamisen keskeiset käsitteet ja ilmiöt. Osaat palveluiden johtamisen, organisaatioiden ja verkostojen johtamisen, tiedolla johtamisen ja muutoksen johtamisen perusteet sekä ymmärrät sosiaali- ja terveysalan johtotehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista. Reflektoit omia johtamiskokemuksiasi ja alat muodostaa käsitystä itsestäsi sosiaali- ja terveysalan johtajana.

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen käsitteisiin, ilmiöihin ja tutkimukseen. Luentosarjalla käsitellään verkkoluentojen kautta johtamisen perusteita yleisesti sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen erityispiirteitä. Luennoilla esitellään johtamista ilmiöinä, palveluiden johtamista, organisaatioita ja verkostoja sekä niiden johtamista, johtamisrooleja ja johtamisosaamista, tiedolla johtamista sekä muutoksen johtamista.

Verkkoluennot koostuvat vastuuopettajan luento-opetuksesta ja niitä täydentävistä asiantuntijoiden
haastatteluista. Luennoilla esitettyä tietoa täydennetään tieteellisen kirjallisuuden lukemisella, jonka avulla
perehdytään sosiaali- ja terveysjohtamisen alan tutkimukseen. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelija voi
suhteuttaa kurssilla opittua aiemmin opittuun ja omaan johtamiskokemukseen tai näkemyksiin johtamisesta.
Kirjallisessa lopputehtävässä tarkastellaan johtamisen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä opiskelijan omien
kiinnostuksen kohteiden ja/tai aiempien kokemusten aihepiireistä.

Opettajan osoittama kirjallisuus.

Aasteikolla 0–5

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Suoritustapa

Opintojakso koostuu luentotallenteista, oppimispäiväkirjasta ja kirjallisesta lopputehtävästä.

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa 1.6.2021. Opintojakson ilmoittautuminen loppuu 30.7., jotta sinulle jää riittävästi aikaa suorittaa jakso viimeiseen palautuspäivään mennessä.

Jaksolla on kaksi tarkistuspistettä, johon mennessä palautetut tehtävät hän arvioi. Tarkistuspisteet ovat:
15.7.
TAI
30.8.

Voit suorittaa tehtävät omassa tahdissa valitsemasi tarkastuspisteen palautuspäivä huomioiden. Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet, oppimispäiväkirja ja kirjallinen lopputehtävä

Opintojakso on osa Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op -opintokokonaisuutta.