Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta opintojakson alkua.

Kuvaus

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Opintojakson suoritettuasi hallitset sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää teoriaa ja keskeisiä tutkimusalueita, tunnet alan keskeisiä sovelluksia ja käytänteitä sekä tunnistat digitalisaation tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa.

Opintojaksolla tarkastellaan digitalisaatiota ilmiönä ja tutkimuskohteena sosiaali- ja terveysalalla, digitalisaation kehitystä sosiaali- ja terveysaloilla, digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia (mm. digitaalinen syrjäytyminen ja saavutettavuus) sekä digitaalisuuden muotoja sosiaali- ja terveysalan hallinnossa ja johtamisessa.

Opettajan osoittama kirjallisuus.

Asteikolla 0 - 5

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kyseiselle alalle suuntaaville muiden alojen ammattilaisille.

Edeltävät opinnot tai muu aiempi osaaminen

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Suoritustapa

Jakso suoritetaan verkkokurssilla, joka koostuu viidestä teemasta ja niihin liittyvistä verkkotehtävistä. Jakson teemat ovat:
Teema 1 Digitalisaatio - määrittelyä, näkökulmia ja katsaus historiaan
Teema 2 Ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiossa
Teema 3 Bisnesteknologia-malli.
Teema 4 Digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita
Teema 5 Sosiaalinen media sosiaali- ja terveysalalla

Arvioitava tehtävä: Kirjallinen oppimistehtävä
Jakson päätteeksi opiskelija valitsee yhden kurssiteemoista ja kirjoittaa aiheesta oppimistehtävän.
Viimeinen palautuspäivä kaikille tehtäville on 30.8.2021. Jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista tehtävien palautusaikatauluun.

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.6.2021. Opettaja seuraa Moodle-foorumia 1.6.-30.6. ja 1.8.-30.8.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Verkkotehtävät (4 kpl) sekä kirjallinen oppimistehtävä

Opintojakso on osa Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op -opintokokonaisuutta.