Kuvaaja: Artem Maryshev, https://unsplash.com/photos/Op6upkZnbEU

Kurssilla käsitellään jazzmusiikin kehitystä naisten luovuuden ja kokemuksien tuottamista perspektiiveistä.

Katso luentojen ajat ja paikat sekä kurssille ilmoittautuminen musiikkitieteen opetustapahtumalta https://courses.helsinki.fi/fi/ayttk-mu248/135004630.

HUOM!
Koronatilanne ja sen vaikutus kurssin opetukseen (19.3.20):
Kurssi järjestetään verkkokurssina luentokurssin sijaan. Tarkemmat tiedot viikolla 13/20.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Kurssille ilmoittaudutaan musiikkitieteen opinto-ohjelman kautta.
Ilmoittautuminen alkaa 21.3.2020 klo 12.00 ja päättyy 5.5.2020.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Kurssin suorittaminen ei edellytä edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut musiikin ja sukupuolen tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, vaiheisiin ja lähestymistapoihin. Hänelle on kehittynyt ymmärrys sukupuolen merkityksestä musiikkiin liittyvissä käytännöissä ja käsityksissä. Hän tuntee musiikin ja sukupuolen tutkimuksen tärkeitä käsitteitä ja ymmärtää sukupuolen kytkeytymisen muihin muuttujiin kuten ikä, yhteiskuntaluokka, etnisyys ja seksuaalisuus. Hän osaa arvioida musiikkeja ja musiikkikulttuuria kriittisesti sukupuolen kannalta tavoilla, joista on hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun avulla.

Kurssilla käsitellään jazzmusiikin kehitystä naisten luovuuden ja kokemuksien tuottamista perspektiiveistä. Vaikka jazzmusiikin historiankirjoituksessa naisten musiikillinen toiminta on usein jäänyt marginaaliin, kurssin oppimateriaaleissa naiskuulokulmat tarjoavat ensisijaisen lähtökohdan jazzmusiikin tarkastelulle. Samanaikaisesti kurssilla perehdytään keskeisiin sukupuolentutkimukseen, estetiikkaan ja taiteiden tutkimukseen liittyviin teemoihin jazzmusiikin historiassa ja nykypäivässä.

Kurssilla käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin keskeisenä kriteerinä on sukupuolen merkitystä ja ulottuvuuksia koskevan tutkimusperinteen ja teorioiden omaksuminen siten, että kykenee jäsentämään niitä ja esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi sekä soveltamaan opittua tietoa itsenäisesti valittuihin esimerkkeihin.

Luennot 24 t + kurssin aikana suoritettavat tehtävät ja loppuessee
Kurssilla edellytetään aktiivista läsnäoloa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Katso luentojen ajat ja paikat sekä kurssille ilmoittautuminen musiikkitieteen opetustapahtumalta.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi on monitieteinen ja sopii monen eri koulutusohjelman opintoihin. Kurssilla on seuraavat korvaavuudet:

  • TTK-MU248 (musiikkitiede)
  • SPT-540, SPT-550, SPT-560 (sukupuolentutkimus)
  • ALKU-P314 ALKU-P315 (alue- ja kulttuurintutkimus > Pohjois-Amerikan tutkimus)
  • KUKA-AM503, KUKA-AM507 (kulttuurien tutkimus > Pohjois-Amerikan tutkimus)