Kuva: Pixabay

MIKÄ ON OHJELMA? MITÄ ON OHJELMOINTI?

Tällä maksuttomalla opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.

Ensiaskeleet ohjelmointiin Python-kielellä. Ohjelmointipainotteisella opintojaksolla opit kirjoittamaan ohjelmia sekä ymmärtämään niiden toimintaa (mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet). Arvostelu perustuu sekä viikoittaisiin harjoitustehtäviin ja verkkotenttiin. Opintojakso koostuu seitsemästä kierroksesta, joista ensimmäinen aukeaa 1.6.2020. Jokaisen kierroksen suoritukseen on aikaa kaksi viikkoa kierroksen aukeamisesta. Tarkempi suoritusaikataulu löytyy opinto-ohjelmasta.

Massive open online course (MOOC) on avoin verkkokurssi, jolla opiskelu on hyvin itsenäistä. Vertaistukea saa opintojakson keskustelufoorumeilla muilta opiskelijoilta ja ohjaajilta. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös monimuotokurssina tai opettajan vetämänä verkkokurssina. Muiden suoritustapojen aikataulut ja ilmoittautumiset löydät tietojenkäsittelytieteen kurssisivulta.

Aiempi Java-kielinen toteutus on suoritettavissa aikatauluttomana vuoden loppuun asti (13.12.2019 - 04.01.2021): kurssisivu

Materiaalit

Linkki kurssimateriaaliin: http://python-k20.mooc.fi/ (Huom! Linkki toimii viimeistään 1.6.20).

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on maksuton.

Saat ohjeet Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautumista varten opintojakson MOOC-verkko-oppimisympäristössä, kun olet suorittanut opintojakson.

Huom!

  • Vain niiden opiskelijoiden opintosuoritukset voidaan kirjata Helsingin yliopiston opintorekisteriin, jotka ovat tehneet jälki-ilmoittautumisen opintojaksolle Avoimeen yliopistoon.
  • Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä, on suorituksen rekisteröinti mahdotonta.
  • Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon, mikäli he haluavat opintojaksosta suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille.

EDELTÄVÄT OPINNOT

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia, ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Opintojakson sisältönä mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointikielenä kurssilla on Python. (Opintojakson aikaisemman Java-kielisen toteutuksen kurssisivu)

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Ohjelmoinnin perusteet -opintojaksolla saat perustietoa mm. seuraavista sisältöalueista:
- Mikä on ohjelma?
- Mitä on ohjelmointi?
- Mikä on ohjelmointikieli?
- Mitä ovat ohjelmointikielen perusasiat?
- Miten ongelmanratkaisu saadaan esitettyä tietokoneella?

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (AYTKT10003).

Tällä opintojaksolla opiskelijoilla ei ole käytössä Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja opintojakson päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset:

Opintojakson voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Opintojakso on kaikille avoin ja maksuton MOOC (Massive Open Online Course). Opintojakson opiskelu tapahtuu MOOC-oppimisympäristössä, josta löytyy materiaalit ja ohjeet opintojakson ja tentin suorittamiseksi. Opintojakso koostuu seitsemästä kierroksesta, uusi kierros aukeaa aina maanantaisin 1.6. alkaen. Jokaisen kierroksen suorittamiseen on aikaa kaksi viikkoa. Tarkemmat aikataulut löytyvät opinto-ohjelmasta.

Huomaa, että opintojaksolla EI ole käytössä Moodlea, kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät yllä olevan linkin takaa.

Verkkotenttipäivät (ohjeet tulevat moociin):

- ke 22.7.20
- ke 5.8.20
- la 5.9.20

Verkkotentteihin ei ilmoittauduta.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojakson opettajaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.