Kuva: Pixabay

MIKÄ ON OHJELMA? MITÄ ON OHJELMOINTI?

Tällä maksuttomalla opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.

Ensiaskeleet ohjelmointiin Python-kielellä. Ohjelmointipainotteisella opintojaksolla opit kirjoittamaan ohjelmia sekä ymmärtämään niiden toimintaa (mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet). Arvostelu perustuu sekä harjoitustehtäviin ja verkkotenttiin.

Massive open online course (MOOC) on avoin verkkokurssi, jolla opiskelu on hyvin itsenäistä. Vertaistukea saa opintojakson keskustelufoorumeilla muilta opiskelijoilta ja ohjaajilta. Opintojakso on mahdollista suorittaa maksutta syksyllä 2020 myös MOOCin aikataulutetulla opintojaksolla, jolloin harjoitukset palautetaan viikottain tai maksullisena opettajan vetämänä verkkokurssina. Muiden suoritustapojen aikataulut ja ilmoittautumiset löydät tietojenkäsittelytieteen kurssisivulta.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Java-kielellä aikatauluttomana eli joustavasti vuoden loppuun asti (13.12.2019 - 04.01.2021): kurssisivu

Materiaalit

Kaikki kurssimateriaali löytyy osoitteesta https://ohjelmointi-21.mooc.fi/

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on maksuton.

Opintojaksolla ei ole ennakkoilmoittautumista, vain opintojakson suorittaneet ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon suoritettuaan opintojakson. Saat automaattisesti ohjeet, kuinka ilmoittaudut opintojaksolle kun olet suorittanut opintojakson.

Huom!

 • Vain niiden opiskelijoiden opintosuoritukset voidaan kirjata Helsingin yliopiston opintorekisteriin, jotka ovat tehneet jälki-ilmoittautumisen opintojaksolle Avoimeen yliopistoon. Tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä ohjeesta, jonka saat kun olet suorittanut opintojakson.
 • Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä, on suorituksen rekisteröinti mahdotonta.
 • Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon, mikäli he haluavat opintojaksosta suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Mikäli sinulla ongelmia ilmoittautumisen kanssa, ota yhteyttä avoinyo-tietojenkasittelytiede@helsinki.fi

HUOM! Ilmoittautumisessa on katko 15.5. - 30.5.2021

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Ennakkotietoja ohjelmoinnista ei edellytetä.

Opintojaksolla perehdyt nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä ohjelmoinnissa käytettävien työvälineiden lisäksi algoritmien laatimiseen. Ohjelmointikielenä opintojaksolla on Python.

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa niin mooc-kurssilla kuin luentokurssillakin. Luentokurssilla on kuitenkin opetusta kun taas mooc-kurssilla opiskellaan enemmän itsenäisesti.

Opintojakson jälkeen

 1. ymmärrät periaatteen tasolla algoritmien ja tietokoneen toiminnan ja ohjelmoinnin rooli tässä toiminnassa,
 2. osaat kirjoittaa itse imperatiiviseen paradigmaan perustuvia yksinkertaisen ongelman ratkaisevia ohjelmia ja
 3. osaat käyttää ohjelmointikieltä työvälineenä datan käsittelemiseksi esimerkiksi opiskeluun, työhön tai harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.

Ohjelmoinnin perusteet jaksolla saat perustietoa mm. seuraavista sisältöalueista:
- Mikä on ohjelma?
- Mitä on ohjelmointi?
- Mikä on ohjelmointikieli?
- Mitä ovat ohjelmointikielen perusasiat?
- Miten ongelmanratkaisu saadaan esitettyä tietokoneella?

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Opintojakson arvostelu perustuu automaattisesti tarkistettaviin harjoitustehtäviin sekä opintojakson lopussa järjestettävään verkkotenttiin. Opintojakso arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.

Tällä opintojaksolla opiskelijoilla ei ole käytössä Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja opintojakson päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Opintojakson voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Opintojaksoon liittyvät kysymykset:

Mahdollisuus Python-lisäkurssien suorittamiseen, jos olet jo suorittanut kurssit Javalla. Huom! Lisäpistettä tulee hakea 2.5.21 mennessä, sen jälkeen sitä ei voi enää myöntää.

Jos olet jo suorittanut Helsingin yliopiston ohjelmointikurssit (Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmoinnin jatkokurssi) Javalla, voit suorittaa kursseista myös Python-kieliset versiot. Lisäsuoritukset ovat yhden opintopisteen laajuisia, ja ne merkitään seuraavilla kurssikoodeilla:

AYTKT100021 Ohjelmoinnin perusteet, lisäosa (Python) 1 op
AYTKT100031 Ohjelmoinnin jatkokurssi, lisäosa (Python) 1 op

Suoritukseen vaaditaan vastaavan 5 op:n Python-kielisen MOOCin hyväksytty suoritus. Ohessa ohjeet, miten 1 op:n suoritus rekisteröidään opintorekisteriin.

Jos käytössäsi on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus:
- Ota WebOodin opintosuoritusotteestasi ruutukaappaus, jossa näkyy opiskelijanumerosi ja suorittamasi Java-kurssit ja lähetä se osoitteeseen erkki.kaila@helsinki.fi Laita viestiin mukaan mooc.fi järjestelmässä käyttämäsi sähköpostiosoite.

Jos käytössäsi ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta:
- Kysy opiskelijanumeroasi osoitteesta avoinyo-tietojenkasittelytede@helsinki.fi Kerro nimesi ja henkilötunnuksesi alkuosa.
- Ota Oma opintopolku-palvelusta ruutukaappaus, jossa näkyy suorittamasi Java-kurssit ja lähetä se osoitteeseen erkki.kaila@helsinki.fi Laita viestiin mukaan opiskelijanumerosi ja mooc.fi järjestelmässä käyttämäsi sähköpostiosoite.

Jos olet suorittanut 5 op:n perusteet tai jatkokurssin jommallakummalla ohjelmointikielellä ja tavoitteenasi on korottaa jo suorittamasi kurssin arvosanaa, silloin et lähetä ko. sähköpostia opettajalle.

Opintojakso on kaikille avoin ja maksuton MOOC (Massive Open Online Course). Opintojakson opiskelu tapahtuu MOOC-oppimisympäristössä (linkki oppimisympäristöön tulee tähän ennen opintojakson alkua), josta löytyy materiaalit ja ohjeet opintojakson sekä tentin suorittamiseksi. Koko vuoden kestävällä MOOC-opintojaksolla voi opiskella omaan tahtiin, kun taas syksyn opintojakso on aikataulutettu. MOOC-opintojaksoilla opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, mutta tukea on tarjolla työpajoissa, syksyllä 2020 työpajaohjaus on verkossa.

Työpajatoiminta: Työpajaohjausta järjestetään syksyllä 2020 verkossa 2.9 – 4.12.2020 välisenä aikana keskiviikkoisin klo 16-18 ja perjantaisin klo 12-14. Jos tarvitset tukea opiskelussa tai sinulla on kysyttävää, voit osallistua työpajoihin tarpeesi mukaan. Kevään 2020 työpajaohjauksesta tulee tietoa myöhemmin.

Verkkotenttipäivät: Ohjelmoinnin perusteet (Osat 1-7)

 • Lauantai 6.3.21
 • Lauantai 15.5.21
 • Lauantai 3.7.21
 • Lauantai 7.8.21
 • Lauantai 2.10.21
 • Lauantai 27.11.21

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Lisätietoa verkkotenteistä

Vastuuopettaja Erkki Kaila

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta. Ohjelmoinnin MOOC koostuu kahdesta opintojaksosta Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op. Ohjelmoinnin perusteet 5 op -opintojakso suoritetaan ensin.