Kuva: Pixabay

Tällä maksuttomalla opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.

Ohjelmoinnin jatkokurssi on suoraa jatkoa opintojaksolle Ohjelmoinnin perusteet. Aloita opintojakson tekeminen kurssimateriaalin osasta 8.

Massive open online course (MOOC) on avoin verkkokurssi, jolla opiskelu on hyvin itsenäistä. Vertaistukea saa opintojakson keskustelufoorumeilla muilta opiskelijoilta ja ohjaajilta. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös monimuotokurssina.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on maksuton.

Saat ohjeet Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautumista varten opintojakson MOOC-verkko-oppimisympäristössä, kun olet suorittanut opintojakson.

Huom!

  • Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on mahdollista 15.2.2021 saakka (päivitetty 4.1.2021)! Viimeinen tenttimismahdollisuus 16.1.2021. Tähän päivämäärään asti opintojakso on suoritettavissa, sen jälkeen opintojakson voi suorittaa vain Python ohjelmoinkielellä.
  • Vain niiden opiskelijoiden opintosuoritukset voidaan kirjata Helsingin yliopiston opintorekisteriin, jotka ovat tehneet jälki-ilmoittautumisen opintojaksolle Avoimeen yliopistoon.
  • Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä, on suorituksen rekisteröinti mahdotonta.
  • Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon, mikäli he haluavat opintojaksosta suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille. Avoin kaikkien Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijoille.

EDELTÄVÄT OPINNOT

Opintojakson esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan opintojaksolla Ohjelmoinnin perusteet (AYTKT10002).

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet (AYTKT10002).

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut mm. periytymiseen ja rajapintoihin, UML-luokkakaavioihin, testivetoisen ohjelmistokehityksen ideaan, poikkeusten käsittelyyn, tiedostoihin kirjoittamiseen ja niistä lukemiseen, graafisiin käyttöliittymiin, ikkunoihin piirtämiseen ja animointiin, kokoelmiin, hajautustauluihin, taulukoihin sekä hakuun ja järjestämiseen. Osaat myös soveltaa oppimaasi ohjelmoinnissa.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen, joskin käsiteltävistä asioista voi olla hyötyä muidenkin kielten opiskelussa.

Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella ja painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle. Tavoitteisiin kuuluu, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tällä opintojaksolla opiskelijoilla ei ole käytössään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja opintojakson päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset:

Opintojakson voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Opintojakso on kaikille avoin ja maksuton MOOC (Massive Open Online Course). Opintojakson opiskelu tapahtuu MOOC-oppimisympäristössä, josta löytyy materiaalit ja ohjeet opintojakson ja tentin suorittamiseksi. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit aloittaa opiskelun milloin vain omassa tahdissasi. Opintojakso on suoritettavissa 3.1.2021 saakka.

Ohjelmoinnin MOOC 2020 koostuu kahdesta opintojaksosta Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op. Ohjelmoinnin perusteet 5 op -opintojakso suoritetaan ensin.

Verkkotenttipäivät (ohjeet moocissa):

Ohjelmoinnin perusteet:

- la 4.7.20
- la 8.8.20
- la 3.10. 20
- la 28.11.20
- pe 15.1.21 Huom! Viimeinen mahdollisuus suorittaa kurssi Javalla, päiv. 27.11.20

Ohjelmoinnin jatkokurssi:

- la 27.6.20
- la 15.8.20
- la 10.10.20
- la 5.12.20
- la 16.1.21 Huom! Viimeinen mahdollisuus suorittaa kurssi Javalla, päiv. 27.11.20

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojakson opettajaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Erkki Kaila

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.