Kuva: Pixabay

Tällä maksuttomalla opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.

Ohjelmoinnin jatkokurssi on suoraa jatkoa kurssille Ohjelmoinnin perusteet. Aloita kurssin tekeminen kurssimateriaalin osasta 8.

Massive open online course (MOOC) on avoin verkkokurssi, jolla opiskelu on hyvin itsenäistä. Vertaistukea saa kurssin keskustelufoorumeilla muilta opiskelijoilta ja ohjaajilta. Kurssi on mahdollista suorittaa myös monimuotokurssina.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssi on maksuton.

Saat ohjeet Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautumista varten kurssin MOOC-verkko-oppimisympäristössä, kun olet suorittanut kurssin.

Huom!

  • Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on mahdollista 3.1.2021 saakka.
  • Vain niiden opiskelijoiden opintosuoritukset voidaan kirjata Helsingin yliopiston opintorekisteriin, jotka ovat tehneet jälki-ilmoittautumisen kurssille Avoimeen yliopistoon.
  • Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä, on suorituksen rekisteröinti mahdotonta.
  • Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon, mikäli he haluavat kurssista suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä ja ohjelmoinnista kiinnostuneille. Avoin kaikkien Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet (AYTKT10002).

Kurssin suoritettuasi olet tutustunut mm. periytymiseen ja rajapintoihin, UML-luokkakaavioihin, testivetoisen ohjelmistokehityksen ideaan, poikkeusten käsittelyyn, tiedostoihin kirjoittamiseen ja niistä lukemiseen, graafisiin käyttöliittymiin, ikkunoihin piirtämiseen ja animointiin, kokoelmiin, hajautustauluihin, taulukoihin sekä hakuun ja järjestämiseen. Osaat myös soveltaa oppimaasi ohjelmoinnissa.

Voit suorittaa kurssin täysin verkossa niin mooc-kurssilla kuin monimuotokurssillakin. Monimuotokurssilla on kuitenkin myös luentotallenteita, harjoitustapaamisia ja ohjausta ohjelmointiin.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen, joskin käsiteltävistä asioista voi olla hyötyä muidenkin kielten opiskelussa.

Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella ja painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle. Tavoitteisiin kuuluu, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Tällä kurssilla opiskelijoilla ei ole käytössään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja kurssin päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Kurssiin liittyvät kysymykset:

Kurssin voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Kurssi on kaikille avoin ja maksuton MOOC (Massive Open Online Course). Kurssin opiskelu tapahtuu MOOC-oppimisympäristössä, josta löytyy materiaalit ja ohjeet kurssin ja tentin suorittamiseksi. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit aloittaa opiskelun milloin vain omassa tahdissasi. Kurssi on suoritettavissa 3.1.2021 saakka.

Ohjelmoinnin MOOC 2020 koostuu kahdesta kurssista Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op. Ohjelmoinnin perusteet 5 op – kurssi suoritetaan ensin.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Erkki Kaila

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.