Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietokoneen toiminnan perusteet/MOOC/lkv 20-21 Aloita joustavasti 2 Cr Verkkokurssi 16.9.2020 - 31.5.2021 Etäopinnot Avoin yliopisto
Tietokoneen toiminnan perusteet/MOOC/lkv 20-21 2 Cr Verkkokurssi 1.3.2021 - 31.5.2021 Etäopinnot Avoin yliopisto
Tietokoneen toiminnan perusteet/MOOC/Kesä 2 Cr Verkkokurssi 1.6.2021 - 15.9.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietokoneen toiminnan perusteet, kesä 2020 2 Cr Verkkokurssi 2.6.2020 - 15.9.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Tietokoneen toiminnan perusteet, lkv 19-20 2 Cr Verkkokurssi 9.9.2019 - 1.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille tietojenkäsittelytieteestä kiinnostuneille. Avoin kaikkien Helsingin yliopiston koulutusohjelman opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

On suositeltavaa, että opiskelija osaa ohjelmoida korkean tason kielellä ennen kurssille osallistumista. Esimerkiksi kurssi Ohjelmoinnin perusteet antaa hyvät esitiedot. Ohjelmointitaito ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Kurssi tietokoneen perustoiminnoista. Kurssilla opit perusasiat tietokoneen rakenteesta ja kuinka se suorittaa ohjelmia.

Sisältö

  • Tietokonejärjestelmän rakenne ja pääosat. Ohjelma ja sen esitysmuodot.
  • Konekäskyt, käskyjen nouto- ja suoritussykli, keskeytysten käsittely, suorittimen erilaiset suoritustilat.
  • Kokonaislukujen binääri-, heksadesimaali- ja desimaaliesitysmuodot sekä muunnokset niiden välillä.
  • Kokonaislukujen ja liukulukujen esitysmuodot. Kuvien, videoiden, äänten ja muun tiedon esitysmuotojen periaatteet.
  • Ohjelman toteutus prosessina. Käyttöjärjestelmän tavoitteet ja perusrakenne.
  • Käyttöjärjestelmän toteutus prosessien ja palveluohjelmien avulla.
  • Korkean tason kielisen ohjelman muokkaus prosessiksi käännöksen, linkityksen ja latauksen avulla.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija: oppimateriaalin läpikäynti itsenäisesti, itsenäisesti tehtävät pikatehtävät (quiz) oppimateriaalin yhteydessä, oppimateriaalia vastaavat luvut oppikirjasta (Ch 1.1-2, Ch 3.1-3, Ch 8.1-2, Ch 9, Ch 10.1-2, Ch 10.4, App 12A, Ch 12.1-2, App B.1 [Stal 16]).

Opettaja ja ohjaajat: koetehtävien laadinta, kokeiden arviointi, verkkotiedotuksen ylläpito, kurssin arviointi.

Oppimateriaali

MOOC-materiaali on suomenkielinen.
William Stallings, Computer Organization and Architecture (10th ed.), Prentice Hall, 2016. (suositeltu)
Stallings’in kirja on hyvä oheislukemisto. Aikaisemmatkin painokset sopivat hyvin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Avoimen yliopiston kurssina arvosana perustuu pikatehtävien suoritukseen ja arvosteluasteikko on hyväksytty/ hylätty. Suorittamalla myös Avoimen yliopiston Tietokoneen toiminnan jatkokurssin, näiden kahden kurssin suoritus vastaa Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta -kurssin suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Tietokoneen toiminta (5 op) kurssi koostuu kursseista: AYTKT100051 Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ja AYTKT100052 Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op. Perusteet-kurssi suoritetaan ensin. Tietokoneen toiminta on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.

Toteutus

MOOC-kurssi sisältää tekstimuotoisen oppimateriaalin ja sen yhteyteen toteutetut pikatehtävät. Avoimen yliopiston kurssina arvosana perustuu pikatehtävien suoritukseen ja arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty. Yliopiston Tietokoneen toiminta kurssin yhteydessä suoritukseen sisältyy mahdollisesti harjoituksia ja erillinen koe.