Kuva: Pixabay

MITEN TIETOKONE TOIMII?

Kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi tietokoneen perustoiminnoista!

Tällä kurssilla opit perusasiat tietokoneen rakenteesta ja siitä, kuinka se suorittaa ohjelmia. Kurssilla esitellään myös käyttöjärjestelmän osa-alueet, sekä kuinka käyttöjärjestelmä hallinnoi koko järjestelmää ja avustaa ohjelmien suorittamisessa.

Tietokoneen toiminta (5 op) kurssi on uudistunut lv 2019-20. Kurssi on jakautunut kahteen osioon: Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ja Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Rekisteröinti

Huomioithan, että sinun tulee olla ilmoittautunut kurssille Avoimeen yliopistoon, jotta voit saada kurssista opintosuoritusmerkinnän. Suoritettuasi hyväksytysti kaikki kurssin osiot, opintosuorituksesi kirjataan Helsingin yliopiston Oodi-opintohallintojärjestelmään viimeistään 4–6 viikon kuluttua siitä, kun olet suorittanut opintojakson.

Saat helsinki.fi-sähköpostiisi tiedon, kun opintosuoritus on kirjattu WebOodiin. Tämän jälkeen voit tarvittaessa tilata opinnoistasi Helsingin yliopiston virallisen opintosuoritusotteen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssi on maksuton. Voit opiskella sen itsenäisesti Mooc-oppimisympäristössä.

Jos haluat kurssista suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu tämän opinto-ohjelman kohdasta Ilmoittautuminen. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi (2 op), osana laajempaa kurssia Tietokoneen toiminta (5 op). Avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

On suositeltavaa, että opiskelija osaa ohjelmoida korkean tason kielellä ennen kurssille osallistumista. Esimerkiksi kurssi Ohjelmoinnin perusteet antaa hyvät esitiedot. Ohjelmointitaito ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Kurssit Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (MOOC), Tietokoneen toiminta, Tietokoneen rakenne, Tietoliikenteen perusteet ja Käyttöjärjestelmät.

 • Tietokonelaitteiston pääosat, mikä on sulautettu järjestelmä ja kuinka se eroaa tietokoneesta, väylän toiminnan perusajatus, mikä on ohjelma ja minkälaisia esitysmuotoja sillä voi olla, laitteistokomponenttien väliset suuret nopeuserot ja niiden vaikutukset järjestelmään.
 • Kuinka suoritin toteuttaa konekäskyjen suorituksen käskyjen nouto- ja suoritussyklin avulla, konekäskyjen erilaiset tavat viitata muistiin, välimuistin toiminnan perusteet, prosessorin erilaiset suoritustilat ja erityisesti etuoikeutetun suoritustilan tarkoitus, milloin ja miten prosessorin suoritustila vaihtuu, keskeytysten merkityksen ja toteutuksen konekäskyjen suorituksen tasolla, keskeytysjärjestelmän toiminta, valinta- ja toistorakenteiden toiminnan konekielen tasolla.
 • Kokonaislukujen esitysmuodon muutokset binääri-, heksadesimaali- ja desimaalijärjestelmien välillä, kuinka monitavuinen tieto voidaan tallettaa sanoihin kahdella eri tavalla, kokonais- ja liukulukujen esitysmuodot sekä merkkien ja merkkijonojen tallennuksen periaatteet. Karkealla tasolla kuinka (liikkuvat) kuvat ja äänet esitetään laitteistossa, minkälaista tieto suoritin osaa itse käsitellä ja kuinka muun tyyppisiä tietoja käsitellään ohjelmallisesti.
 • Prosessin käsite ja sen esitysmuodon käyttöjärjestelmässä, prosessin erilaiset tilat ja tilojen väliset tilasiirtymät, milloin ja miten suorituksessa oleva prosessi vaihtuu. Opiskeliaja osaa luetella käyttöjärjestelmän perustoiminnot (prosessien, muistin, tiedostojen, laitteiden ja verkon hallinta), selittää käännöksen, linkityksen ja latauksen tarkoituksen, käyttöjärjestelmän tavoitteet ja perustoiminnot sekä käyttäjän näkökulmasta että käyttöjärjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta, käyttöjärjestelmä toteutusmekanismin erilaisten (etuoikeutettujen) aliohjelmien tai prosessien avulla, kuinka tietokoneen laskentakyvyn rajoja voidaan tutkia kokonaislukuarvoisten funktioiden avulla.

Ihan milloin vain, mielellään ensimmäisen ohjelmointikurssin jälkeen.
- MOOC-kurssina Avoimen yliopiston aikataulun mukaisesti.
- Osana Tietokoneen toiminta -kurssia syyslukukaudella tiedekunnassa.

 • Tietokonejärjestelmän rakenne ja pääosat. Ohjelma ja sen esitysmuodot.
 • Konekäskyt, käskyjen nouto- ja suoritussykli, keskeytysten käsittely, suorittimen erilaiset suoritustilat.
 • Kokonaislukujen binääri-, heksadesimaali- ja desimaaliesitysmuodot sekä muunnokset niiden välillä.
 • Kokonaislukujen ja liukulukujen esitysmuodot. Kuvien, videoiden, äänten ja muun tiedon esitysmuotojen periaatteet.
 • Ohjelman toteutus prosessina. Käyttöjärjestelmän tavoitteet ja perusrakenne.
 • Käyttöjärjestelmän toteutus prosessien ja palveluohjelmien avulla.
 • Korkean tason kielisen ohjelman muokkaus prosessiksi käännöksen, linkityksen ja latauksen avulla.

MOOC-materiaali on suomenkielinen.
William Stallings, Computer Organization and Architecture (10th ed.), Prentice Hall, 2016. (suositeltu)
Stallings’in kirja on hyvä oheislukemisto. Aikaisemmatkin painokset sopivat hyvin.

Opiskelija: oppimateriaalin läpikäynti itsenäisesti, itsenäisesti tehtävät pikatehtävät (quiz) oppimateriaalin yhteydessä,
oppimateriaalia vastaavat luvut oppikirjasta (Ch 1.1-2, Ch 3.1-3, Ch 8.1-2, Ch 9, Ch 10.1-2, Ch 10.4, App 12A, Ch 12.1-2, App B.1 [Stal 16]).

Opettaja ja ohjaajat: koetehtävien laadinta, kokeiden arviointi, verkkotiedotuksen ylläpito, kurssin arviointi.

Avoimen yliopiston kurssina arvosana perustuu pikatehtävien suoritukseen ja arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.

Yliopiston Tietokoneen toiminta kurssin yhteydessä suoritukseen sisältyy lisäksi erillinen koe. Harjoitustehtävien tekeminen voi myös vaikuttaa kurssin arvosanaan.Tietokoneen toiminta kurssin arvosana on asteikolla 0-5.

Kurssin voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All). DEFA-väylää koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi ja kurssin sisältöön tai suoritukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kurssin vastuuhenkilöön.

Kurssin opiskelu tapahtuu itsenäisesti Mooc-oppimisympäristössä 9.9.2019-1.6.2020 välisenä aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.4.2020!

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 9.9.2019. Huom: edellytyksenä suoritusmerkinnän saamiselle on, pikatehtävien suorittamisen lisäksi, merkintään tarvittavien tietojen antaminen kurssin Moodle-alueella olevan linkin kautta. Tämä tulee tehdä viimeistään 1.6., ja silloin pikatehtävienkin on oltava suoritettuina.

Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan Avoimeen yliopistoon ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kai Korpimies

Tietokoneen toiminta (5 op) kurssi on uudistunut lv 2019-20. Kurssi on jakautunut kahdeksi eri kurssiksi: Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ja Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op. Lukuvuonna 2019-20 järjestetään Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen (25 op) kokonaisuutta.