Kuva: Pexels

mitä ovat tietorakenteet? - osa 1

Opintojaksolla käsitellään perustietorakenteita, kuten pinoja, jonoja, puita ja verkkoja, sekä niiden käsittelyalgoritmejä.

Tämä on sama kuin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman samanniminen opintojakso. Kurssi pidetään kokonaan etäopetuksena. Tarvittavat ohjeet ja materiaalit löytyvät Moodle-alueelta (linkki alla).

Huomaa myös jatko-osa Tietorakenteet ja algoritmit II -opintojakso!

*Sen jälkeen kun olet ilmoittautunut jaksolle*
MOODLE: Moodlessa sinun täytyy lisätä itsesi opintojakson opiskelijaksi oikean ylälaidan hammasratasvalikon kautta, jotta pystyt tekemään laskuharjoitukset.

HUOM! *Mikäli ilmoittaudut 1.2.2021-28.2.2021, sinulta jää usean viikon laskuharjoituspisteet
saamatta, mutta voit kuitenkin edelleen suorittaa kurssin. Tämä vaikuttaa kurssiarvosanaasi.*

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssi on maksuton.

Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

HUOM! *Mikäli ilmoittaudut 1.2.2021-28.2.2021, sinulta jää usean viikon laskuharjoituspisteet
saamatta, mutta voit kuitenkin edelleen suorittaa kurssin. Tämä vaikuttaa kurssiarvosanaasi.*

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Voit suorittaa kurssin osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa kurssista.

Esitietovaatimuksena on

 • Ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssi (AYTKT10002 ja AYTKT10003) sekä
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan (AYMAT11001),

tai vastaavat tiedot.

Kurssin jälkeen osaat

 • analysoida algoritmin aika- ja tilavaativuuden O-merkinnän avulla ja perustella algoritmin oikeellisuuden yksinkertaisissa tilanteissa,
 • valita tilanteeseen sopivan algoritmin esim. aikavaativuuden perusteella,
 • selittää toteutusperiaatteet edustavalle kokoelmalle perustietorakenteita ja -algoritmeja (esim. hakemistorakenteet, järjestäminen) ja tuntee niiden aika- ja tilavaativuudet, sekä
 • soveltaa edellä mainittuja tietorakenteita ja algoritmeja tehokkaiden algoritmien laatimisessa ja toteuttamisessa ohjelmointikielen tasolla.

Opintojakson keskeisiä aihealueita ovat

 • algoritmien suunnittelun ja analyysin perustekniikoita: iso-O-merkintä, iteratiivisten algoritmien aika- ja tilavaativuus
 • järjestämisalgoritmit: lisäysjärjestäminen, lomitusjärjestäminen, pikajärjestäminen
 • perustietorakenteet: pino, jono, lista
 • tehokkaat hakemistorakenteet: hajautustaulu, hakupuut
 • Kurssi perustuu tietojenkäsittelytieteen osastolla laadittuun oppimateriaallin.
 • Suositeltu oheislukemisto on Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms.

Arvioinnissa otetaan huomioon sekä

 • harjoitustehtävät että
 • kirjallinen kuulustelu (lähitentti).

Kuulusteluilla on suurin vaikutus arvosanaan, mutta hyväksytty suoritus edellyttää myös ennalta ilmoitetun vähimmäismäärän tehtyjä harjoitustehtäviä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Kurssiin liittyvät kysymykset:

Katso tiedot materiaaleista, tehtävistä, opintojakson suorittamisesta tiedekunnan kurssin sivulta.

Kurssi rakentuu seuraavista elementeistä ja on täysin suoritettavissa verkon välityksellä:

 1. Luentomateriaalit (Moodlessa)
 2. Luentotilaisuudet Zoomissa (linkit Moodle-alueella, vapaaehtoisia)
 3. Luentotallenteet (Moodlessa)
 4. Viikottaiset harjoitustehtävät (Moodlessa, vaikuttavat arviointiin)
 5. Kirjallinen kuulustelu (verkkotentti Moodlessa, vaikuttaa arviointiin)
 6. Pajaohjaus (Zoomissa, vapaaehtoista)

Ohjeet luentojen seuraamiseen ja pajaohjaukseen osallistumiseen löydät kurssin Moodle-alueelta.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit osallistua haluamillesi luennoille ja pajaohjauskerroille. Sekä harjoitustehtävät että kirjalliset kuulustelut otetaan arvostelussa huomioon. Pisteiden saaminen laskuharjoituksista perustuu ratkaisujen palauttamiseen sähköisesti eikä edellytä läsnäoloa. Kuulusteluilla on suurin vaikutus arvosanaan, mutta hyväksytty suoritus edellyttää myös ennalta ilmoitetun vähimmäismäärän tehtyjä harjoitustehtäviä.

Moodle

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.1.2021.

Linkki: Löydät linkin opintojakson Moodle-tilaan kurssien alkaessa tiedekunnan kurssisivulta.

Kirjautuminen: Opiskeletko Helsingin yliopistossa tai jossain muussa HAKA-verkoston jäseninstituutiossa?

 • Mikäli kyllä, käytä omaa käyttäjätunnustasi Moodleen kirjautumiseen.
 • Mikäli et, aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksesi ja käytä sitä Moodleen kirjautumiseen. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

! Lisää itsesi opiskelijaksi: Moodlessa sinun täytyy lisätä itsesi opintojakson opiskelijaksi oikean ylälaidan hammasratasvalikon kautta, jotta pystyt tekemään laskuharjoitukset.

Kirjallinen kuulustelu (verkkotentti)

Aikataulu: Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma järjestää verkkotentit. Katso tenttiaikataulu tiedekunnan opintojakson sivuilta. Lisätietoja verkkotenteistä löydät kurssin Moodle-alueelta.

Tentti-ilmoittautuminen: Ei erillistä ilmoittautumista kurssin verkkotenttiin.

HUOM! Kurssin uusintatenttiin 28.4.2021 on erillinen ilmoittautuminen. Lue lisätiedot tentin kurssisivulta.

Tenttiohjeet
Käytännön ohjeita opiskeluun

Erityisjärjestelyt:

 • Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojakson opettajaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.
 • Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Opintojakso on osa tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman aineopintoja.

Kurssin aihepiirejä opitaan syvemmin jatkokurssilla Tietorakenteet ja algoritmit II (AYTKT200012)

Kurssilla opittuja menetelmiä sovelletaan kurssilla Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit.