Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet 1, MOOC, kevät 2020 2 Cr Verkkokurssi 9.3.2020 - 23.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus tietoliikenteeseen, DEFA, kevät 2019 2 Cr Verkkokurssi 15.3.2019 - 28.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Kaikki tietoliikenteestä kiinnostuneet. Kurssin sisällön lähtökohtina ovat tietoliikenteen käyttäjän tarpeet.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ”miten Internet toimii” .
  • osaa kuvailla internetin keskeisten palvelujen toimintaa yleisellä tasolla.
  • osaa selittää yleisellä tasolla miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
  • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnallisuuksia. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä.
  • tuntee kotiverkon toimintaan liityvät keskeiset käsitteet ja osaa niiden avulla arvioida verkon toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Sisältö

  • Internet verkon rakenne ja protokollapino sekä keskeinen toiminnallisuus käyttäjän näkökulmasta
  • www-palvelun rakenne ja toiminnallisuus
  • Tiedostojen/sisällön siirtoon käytettävien palvelujen ja sovellusten toiminnallisuus
  • Verkon suojauksen keskeiset toimenpiteet
  • kotiverkon rajapinta internetiin, kuten liittymistekniikat, siirtonopeudet yms.

Oppimateriaali

Kurssi on verkkokurssi, jossa on linkkejä lisämateriaaleihin.

Suorittamista tukee oppikirja Kurose & Ross: Computer Networking.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen ja verkkokurssin tehtäviin.

Arviointi asteikolla 0-5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Opintojakso on ensimmäinen osa TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op opintojaksoa.

Opintojakson EQF-taso on 6.

Toteutus

Kurssi toteutetaan verkkokurssina eli sen voi suorittaa etänä.