Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet 2, MOOC, kevät 2020 3 Cr Verkkokurssi 1.4.2020 - 30.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Edeltävä suoritus Tietoliikenteen perusteet 1.

Lisäksi:

 • Tietokoneen toimintakurssilla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen
 • Tietorakenteet ja algoritmit kurssilta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito

Kummankaan kurssin ei tarvitse olla pakollinen ennakkotieto, mutta silloin joutuu nämä teemat opiskelemaan itsekseen kurssin kuluessa.

Osaamistavoitteet

Tämä on opintojakson Tietoliikenteen perusteet jälkimmäinen osasuoritus, siksi oppimistavoitteet ovat pääkurssin kanssa yhtenäiset.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii

Sisältö

 • Internetin rakenne ja perustoiminnalisuus yksityiskohtaisemmin kuin Tietoliikenteen perusteet 1
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: ruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: reititys
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keväisin pääkurssilla Tietoliikenteen perusteet järjestetää oppimista tukevia tapaamisia, mutta verkkokurssin osallistujilta ei edellytetä niihin osallistumista. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta keskustella kurssin aiheista jollain sopivalla keskustelualustalla. Kurssin vetäjä tukee oppimista sekä pedagogisesti järkevillä tehtävillä että neuvomalla kyselijöitä tällä alustalla.

Oppimateriaali

Tämä on verkkokurssi, jossa on linkkejä lisämateriaaleihin.

Oheislukemistoksi suositellaan Kurose & Ross: Computer Networking.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen ja verkkokurssin tehtäviin. Arvioinnissa kokeen painoarvo on merkittävä.

Arviointi asteikolla 0-5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Opintojakso on jälkimmäinen osa TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op opintojaksoa.

Opintojakson EQF-taso on 6.

Toteutus

Kurssi toteutetaan verkkokurssina eli sen voi suorittaa etänä.