Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssi on maksuton.

Kurssille ilmoittaudutaan keväällä 2020. Ilmoittautumisohjeet löydät Ohjelmistotuotantokurssin verkkomateriaalista kohdasta Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op. Huomioi, että ennen kurssille osallistumisesta, olet suorittanut vaadittavat muut kurssit (ks. kohta Edeltävät opinnot).

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ohjelmistotuotantoon ja web-sovelluskehitykseen keskittyneille opiskelijoille.

Esitietovaatimuksena ovat kurssit Ohjelmistotuotanto ja Full stack -websovelluskehitys.

Ohjelmointiin, tietokantoihin ja Web-ohjelmointiin liittyvät kurssit.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia osana ketterien periaatteiden mukaan toimivaa ohjelmistokehitystiimiä määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, laadunhallintaa ja tuotannossa operointia edellyttävissä rooleissa.

Opintojakso järjestetään loppukeväällä sekä alkukesästä 7 viikon kestävänä intensiiviprojektina. Projektiin osallistuminen edellyttää päivittäistä noin 6 tunnin läsnäoloa Kumpulan kampuksella.

Ketterien ohjelmistotuotantomenetelmien soveltaminen käytännön projektityöskentelyssä.

Ei kirjallista materiaalia.

Opiskelja tutustuu projektityöskentelyn eri osa-alueisiin ryhmätyöskentelyn muodossa. Ryhmä toimii itseorganisoidusti, ohjaajan mentoroimana.

Opintojakson arviointi perustuu asiakkaan projektille antamaan arvosanaan, ohjaajan arvioon sekä projektiin osallistuneiden tekemään vertaisarvioon.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Tällä kurssilla opiskelijoilla ei ole käytössään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksia. Jos haluat tarkastella tai jakaa opintosuorituksesi tietoja kurssin päätyttyä, kirjaudu Opetushallituksen ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritus näkyy enintään kahden vuorokauden viiveellä Oma Opintopolku -palvelussa sen kirjautumisesta Helsingin yliopiston opintorekisteriin. Oma Opintopolku -palveluun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Asiakkaalle toteutettava projekti + vertaisarviointi + luennot.

Kurssin aloitusluento vaatii läsnäoloa.

Matti Luukkainen