Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
12:15 - 15:45
Ti 12.9.2017
12:15 - 15:45
Ti 19.9.2017
12:15 - 15:45
Ti 26.9.2017
12:15 - 15:45
Ti 3.10.2017
12:15 - 15:45
Ti 10.10.2017
12:15 - 15:45
Ti 17.10.2017
12:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi soveltuu kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Tiedät myös millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Yleinen asteikko (0-5), kriteereinä kyky ottaa haltuun esitettyjä käsitteitä ja asiakokonaisuuksia niin, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja näkemyksellisesti.

Toteutetaan luentokurssina, jolle osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista. Heitä myös harjaannutetaan yhdistelemään esitettyjä asioita muuhun oppimaansa. Kurssiin kuuluu tutustumisia eri taideinstituutioihin.
Suoritustavat ovat pohdiskeleva oppimispäiväkirja tai 1-2 johonkin taiteentutkimuksen alaan tai näitä aloja yhdistäviin kysymyksiin fokusoivaa esseetä.

Ohjeet ja aikataulu oppimispäiväkirjan/esseiden tekemiseen annetaan luennoilla.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Luentojen aiheet:
5.9. Taide Elokuva-ja televisiotutkimus/ETVT (Bacon) ja Estetiikka (Puolakka)
12.9. Näkökulma Kirjallisuustiede (Brax) ja ETVT (Seppälä)
19.9. Esitys Teatteritiede (Korsberg) ja Musiikkitiede (Moisala)
26.9. Materia Musiikkitiede (Lassfolk) ja ETVT (Seppälä)
3.10 Ääni Musiikkitiede (Lassfolk) ja Musiikkitiede (Lilja)
10.10 Kuva Taidehistoria (Lukkarinen) ja Taidehistoria (Räsänen)
17.10 Representaatio ETVT (Bacon) ja Kirjallisuustiede (Brax)

Opintojakso on osa Taiteiden tutkimus I opintoja.