Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva-ja televisiotutkimuksen peusopinnot lukuvuonna 2017-2018:
AYTTK-EL110 Introduction to Film an Television Studies 5 op (Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op) (alkaa 4.9.2017, opetus englanniksi)
AYTTK-EL120 World Film History I 5 op (Elokuvan historia I 5 op) (alkaa 30.10.2017, opetus englanniksi)
AYTTK-EL130 World Film History II 5 op (Elokuvan historia II 5 op) (alkaa 15.1.2018, opetus englanniksi)
AYTTK-EL140 Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op (alkaa 18.1.2018)
AYTTK-EL150 Audiovisuaalinen kerronta 5 op (alkaa 14.5.18, kesäopetusta))
AYTTK-EL160 Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op (alkaa 13.3.2018)

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmasta.