Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva-ja televisiotutkimuksen peusopinnot lukuvuonna 2018-2019:
AYTTK-EL110 Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op (alkaa 10.9.2018)
AYTTK-EL120 Elokuvan historia I 5 op (alkaa 29.10.2018)
AYTTK-EL130 Elokuvan historia II 5 op (kevät 2019)
AYTTK-EL140 Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op (kevät 2019)
AYTTK-EL150 Audiovisuaalinen kerronta 5 op (kesä 2019)
AYTTK-EL160 Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op (kesä 2019)

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmasta.