Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva-ja televisiotutkimuksen peusopinnot lukuvuonna 2019-2020:

Lukuvuonna 2019-2020 opintojaksot AYTTK-EL110, AYTTK-EL120 ja AYTTK-EL13 luennoidaan englanniksi.

AYTTK-EL110en Introduction to Film and Television Studies 5 cr (alkaa 9.9.2019)
AYTTK-EL120en World Film History 5 cr (alkaa 29.10.2019)
AYTTK-EL130en World Film History II 5 cr (alkaa 4.2.2020)
AYTTK-EL140 Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op (alkaa 14.1.2020, päiväopetus)
AYTTK-EL150 Audiovisuaalinen kerronta 5 op (alkaa 14.1.2020)
AYTTK-EL160 Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op (kesä 2020)

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.