Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva-ja televisiotutkimuksen perusopinnot lukuvuonna 2020-2021:

AYTTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (alkaa 1.9.2020)
AYTTK-EL110 Elokuva-ja televisoitutkimuksen perusteet 5 op
(alkaa 7.9.2020)
AYTTK-EL120 Elokuvan historia I (alkaa 27.10.2020)
AYTTK-EL130 Elokuvan historia II (alkaa 4.2.2020, ilmoittautuminen alkaa 28.12.2020)
AYTTK-EL140 Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op, päiväopetus (alkaa 20.1.2021, ilmoittautuminen alkaa 7.12.2020)
AYTTK-EL150 Audiovisuaalinen kerronta 5 op (järjestetään kesäopintoina 2021, ohjelma nähtävillä tammi-helmikuussa)

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.