Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Musiikkitieteen perusopinnot lukuvuonna 2017-2018:
AYTTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (Kurssi alkaa 2.11.17)
AYTTK-MU120 Musiikin ja äänen analyysi 5 op (Kurssi alkaa 8.9.17)
AYTTK-MU130 Musiikki Suomessa 5 op (Kurssi alkaa 4.9.17)
AYTTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op (Kurssi alkaa 30.10.17)
AYTTK-MU150 Populaarimusiikin historia 5 op (Kurssi alkaa 15.1.18)
AYTTK-MU160 Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op (Kurssi alkaa 31.10.17)

Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmasta.