Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Musiikkitieteen perusopinnot lukuvuonna 2019-2020:
AYTTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
AYTTK-MU120 Musiikin ja äänen analyysi 5 op
AYTTK-MU130 Musiikki Suomessa 5 op
AYTTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op
AYTTK-MU150 Populaarimusiikin historia 5 op
AYTTK-MU160 Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opetus on päiväopetusta.

Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.