Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Opinnot ovat verkko-opintoja.

Musiikkitieteen perusopinnot lukuvuonna 2020-2021:
AYTTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op(alkaa 1.9.2020, ilmoittautuminen alkaa 14.8.20 klo 12:00)
AYTTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (alkaa 29.10.20, ilmoittautuminen alkaa 17.9.20 klo 12:00)
AYTTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op (alkaa 2.9.20, ilmoittautuminen alkaa 14.8.20 klo 12:00)
AYTTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op (alkaa 20.1.21, ilmoittautuminen alkaa 7.12.20 klo 12:00)
AYTTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op (alkaa 1.9.20, ilmoittautuminen alkaa 11.8.20 klo 12:00)
AYTTK-MU170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op (alkaa 30.10.20, ilmoittautuminen alkaa 17.9.20 klo 12:00)

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä.

Opetus on päiväopetusta.

Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.