Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 15.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 22.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 29.9.2017
14:15 - 15:45
Pe 6.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 13.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 20.10.2017
14:15 - 15:45
Pe 3.11.2017
14:15 - 15:45
Pe 10.11.2017
14:15 - 15:45
Pe 17.11.2017
14:15 - 15:45
Pe 24.11.2017
14:15 - 15:45
Pe 1.12.2017
14:15 - 15:45
Pe 8.12.2017
14:15 - 15:45
Pe 15.12.2017
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Osaat arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaat valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toteutetaan luentokurssina, jossa esitellään keskeisiä musiikin ja äänen visuaalisia ja kuulonvaraisia analyysi- ja kuvantamismenetelmiä. Osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin.

Kirjallisuus: Oheislukemisto: E. Lilja, Esa & K. Lassfolk, Musiikin ja äänen analyysi kuulonvaraisesti ja teknologia-avusteisesti. (opintomoniste).; J. Sterne (ed.), The Sound Studies Reader.

Yleinen asteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Luennot + oppimispäiväkirja sekä useita suppeahkoja analyysitehtäviä ja/tai yksi laajahko analyysitehtävä.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen perusopintoja.