Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 13.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 20.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 27.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 4.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 11.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 18.10.2019
14:15 - 15:45
Pe 1.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 8.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 15.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 22.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 29.11.2019
14:15 - 15:45
Pe 13.12.2019
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu 8 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Osaat arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaat valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toteutetaan luentokurssina, jossa esitellään keskeisiä musiikin ja äänen visuaalisia ja kuulonvaraisia analyysi- ja kuvantamismenetelmiä. Osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin.

Oheislukemisto: E. Lilja, Esa & K. Lassfolk, Musiikin ja äänen analyysi kuulonvaraisesti ja teknologia-avusteisesti. (opintomoniste).; J. Sterne (ed.), The Sound Studies Reader.

Yleinen asteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Luennot ja oppimispäiväkirja sekä useita suppeahkoja analyysitehtäviä ja/tai yksi laajahko analyysitehtävä.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen perusopintoja.