Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.9.2017
14:15 - 15:45
To 7.9.2017
14:15 - 15:45
Ma 11.9.2017
14:15 - 15:45
To 14.9.2017
14:15 - 15:45
Ma 18.9.2017
14:15 - 15:45
To 21.9.2017
14:15 - 15:45
Ma 25.9.2017
14:15 - 15:45
To 28.9.2017
14:15 - 15:45
Ma 2.10.2017
14:15 - 15:45
To 5.10.2017
14:15 - 15:45
Ma 9.10.2017
14:15 - 15:45
To 12.10.2017
14:15 - 15:45
Ma 16.10.2017
14:15 - 15:45
To 19.10.2017
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi hän tietää erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Hän on alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Eri musiikinlajien historia ja nykyisyys Suomessa. Musiikkikulttuurisia mekanismeja, kuten musiikkiin liittyvän kulttuuriperinnön ja kaanonien muodostuminen; musiikkiin liittyvä koulutus; musiikin tukimuodot; musiikkiteollisuuden rakenteet. Suomessa toimiviin kansallisiin, kansainvälisiin ja yksityisiin musiikin alan instituutioihin ja muihin toimijoihin perehtyminen. Tutustumiskohteina voivat olla esimerkiksi Music Finland, Teosto, Gramex, Yleisradio, kaupalliset radiokanavat, musiikkiarkistot, musiikkilehdistö, orkesterit, oppilaitokset, musiikki- ja kulttuurituotantolaitokset, festivaaliorganisaatiot, kulttuurialan säätiöt sekä musiikki- ja kulttuurialaan liittyvät erilaiset kaupalliset toimijat kuten kotimainen peliala.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Seminaarityöskentelyä ja sen kuluessa annetut tehtävät.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.