Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
14:15 - 15:45
To 16.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 21.1.2020
14:15 - 15:45
To 23.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 28.1.2020
14:15 - 15:45
To 30.1.2020
14:15 - 15:45
Ti 4.2.2020
14:15 - 15:45
To 6.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 11.2.2020
14:15 - 15:45
To 13.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 18.2.2020
14:15 - 15:45
To 20.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 25.2.2020
14:15 - 15:45
To 27.2.2020
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuasi tunnet pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi tiedät erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Lisäksi olet alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Eri musiikinlajien historia ja nykyisyys Suomessa. Musiikkikulttuurisia mekanismeja, kuten musiikkiin liittyvän kulttuuriperinnön ja kaanonien muodostuminen; musiikkiin liittyvä koulutus; musiikin tukimuodot; musiikkiteollisuuden rakenteet. Suomessa toimiviin kansallisiin, kansainvälisiin ja yksityisiin musiikin alan instituutioihin ja muihin toimijoihin perehtyminen. Tutustumiskohteina voivat olla esimerkiksi Music Finland, Teosto, Gramex, Yleisradio, kaupalliset radiokanavat, musiikkiarkistot, musiikkilehdistö, orkesterit, oppilaitokset, musiikki- ja kulttuurituotantolaitokset, festivaaliorganisaatiot, kulttuurialan säätiöt sekä musiikki- ja kulttuurialaan liittyvät erilaiset kaupalliset toimijat kuten kotimainen peliala.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Seminaarityöskentelyä ja sen kuluessa annetut tehtävät.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.