Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
16:15 - 17:45
Ke 1.11.2017
16:15 - 17:45
Ma 6.11.2017
16:15 - 17:45
Ke 8.11.2017
16:15 - 17:45
Ma 13.11.2017
16:15 - 17:45
Ke 15.11.2017
16:15 - 17:45
Ma 20.11.2017
16:15 - 17:45
Ke 22.11.2017
16:15 - 17:45
Ma 27.11.2017
16:15 - 17:45
Ke 29.11.2017
16:15 - 17:45
Ma 4.12.2017
16:15 - 17:45
Ma 11.12.2017
16:15 - 17:45
Ke 13.12.2017
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Toteutetaan luentokurssina, jossa osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Suoritustapa on oppimispäiväkirja. Opintojaksoon kuuluu olennaisesti musiikkiteoksiin perehtyminen soivien ääninäytteiden kautta, mikä kontrolloidaan erikseen esimerkiksi kuuntelutentillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.