Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
To 28.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Pääasiallinen oheiskirjallisuus

  • Burkholder, J. Peter & Grout, Donald Jay& Palisca, Claude V. 2006. A History of Western Music (7. painos tai uudempi). W. W. Norton & Co.
    [7- painoksesta alkaen kirjan ääninäytteet ovat netissä: http://www.wwnorton.com/college/music/grout7/home.htm]
  • Moisala, Pirkko & Valkeila Riitta 1994. Musiikin toinen sukupuoli: Naissäveltäjiä keskiajalta nykypäivään. Otava.

Luentokurssin yhteydessä tarjotaan myös erityiskysymyksiin liittyvää oheiskirjallisuutta.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Toteutetaan luentokurssina, jossa osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Suoritustapa on oppimispäiväkirja. Opintojaksoon kuuluu olennaisesti musiikkiteoksiin perehtyminen soivien ääninäytteiden kautta, mikä kontrolloidaan erikseen esimerkiksi kuuntelutentillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.