Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistaa eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävellyksiä ja musiikin tekijöitä. Hän osaa eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin verkkoluentojen (ZOOM) aikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 2.9.2020
10:15 - 11:45
To 3.9.2020
12:15 - 13:45
Ke 9.9.2020
10:15 - 11:45
To 10.9.2020
12:15 - 13:45
Ke 16.9.2020
10:15 - 11:45
To 17.9.2020
12:15 - 13:45
Ke 23.9.2020
10:15 - 11:45
To 24.9.2020
12:15 - 13:45
Ke 30.9.2020
10:15 - 11:45
To 1.10.2020
12:15 - 13:45
Ke 7.10.2020
10:15 - 11:45
To 8.10.2020
12:15 - 13:45
Ke 14.10.2020
10:15 - 11:45
To 15.10.2020
12:15 - 13:45

Materiaalit

Kurssimateriaalit ilmoitetaan luennoilla ja jaetaan Moodlessa.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan etäopetuksena. Suoritukseen kuuluu etäluennot Zoomissa sekä itsenäisesti tehtävät lisäsuoritukset, joista tiedotetaan luennoilla ja kurssin Moodle-alustalla. Zoom- ja Moodle-osoite ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

HUOM! Tämän kurssin ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2020.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta (tieto näkyvissä elokuussa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ilmoitetaan verkkoluennoilla ja Moodlessa.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä omaksua ja kriittisesti arvioida uutta tietoa ja soveltaa sitä analyyttisesti omaan kokemus- ja tietotaustaan.

Toteutetaan luentokurssina, jossa osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Opintojaksoon kuuluu olennaisesti musiikkiteoksiin perehtyminen soivien ääninäytteiden kautta, mikä kontrolloidaan erikseen esimerkiksi kuuntelutentillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Verkkoluennot + itsenäisesti suoritettavia tehtäviä

Verkkoluenno toteutetaan Zoom-videoviestintäpalvelulla Aikataulu -kohdassa ilmoitettuina ajankohtina.
Verkkoluentoja ei tallenneta.

Luentojen oheismateriaali ja oheistehtävät ilmoitetaan luennoilla ja jaetaan kurssin Moodle-alustalla.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään 28.8.20.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.