Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on tarkoitettu kaikille populaarimusiikin historiasta kiinnostuneille.

Luennoilla käsitellään jazzia, bluesia ja 1950-60 -lukujen rockia. Jazzin osalta perehdytään eri tyylikausiin (esim. New Orleans, swing, bebop, free jazz ja fuusiojazz) musiikillisena ja sosiaalisena ilmiönä. Luentojen toisena teemana käsitellään rock and rollin muotoutumista bluesin eri tyylien (country blues, city blues, boogie, jump blues, Chicago blues) pohjalta. 1950-luvun rock and rollin lisäksi käsitellään 1960-luvun brittipoppia.

Kansainvälisen kehityksen lisäksi kerrotaan näiden populaarimusiikin tyylilajien omaksumisesta Suomessa.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 13:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 13:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 13:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistat niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Pääasiallinen oheiskirjallisuus, joka tarpeen vaatiessa toimii myös tenttikirjallisuutena Covach, John 2015. What's That Sound?: An Introduction to Rock and Its History. 4th Edition. W. W. Norton & Co. [Sisältää kuuntelulistan.]
Luentokurssin yhteydessä tarjotaan myös erityiskysymyksiin liittyvää oheiskirjallisuutta.

Yleinen asteikko (0-5). Kriteerinä kyky hahmottaa esitettyjä asiakokonaisuuksia siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja kriittisesti.

Toteutetaan luentokurssina, jossa osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Suoritustapa on oppimispäiväkirja.
Lisäksi opintojaksoon kuuluu olennaisesti musiikkiteoksiin perehtyminen soivien ääninäytteiden kautta, mikä kontrolloidaan erikseen esimerkiksi kuuntelutentillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman musiikkitieteen opintosuunnan yhteistyönä. Koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.