Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, syksy 2020 5 Cr Verkkokurssi 1.9.2020 - 15.10.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020 Helsinki Avoin yliopisto
An introduction to music and cultures of the world, spring 2020 5 Cr Luentokurssi 14.1.2020 - 28.2.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Johdanto maailman musiikkikulttuureihin/Maailmanmusiikki – muiden musiikkia meille?/Helsingin aikuisopisto 5 Cr Kurssi 15.1.2018 - 31.5.2018 Helsinki Helsingin Aikuisopisto
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, syksy 2017 5 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 15.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinulla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja tunnet valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Sisältö

Valikoima eri puolilla maailmaa eläviä musiikkikulttuureita ja musiikinmuotoja, niiden historia ja yhteisöllinen luonne; maailman laulutyylit; soittimistoja ja soitinten luokittelujärjestelmät; musiikin luokittelutavat; musiikkiestetiikkaa eri kulttuureissa; musiikin suhde tanssiin, erilaisiin identiteetteihin ja politiikkaan.

Oppimateriaali

Kirjallisuus ja äänitteet:
B. Nettl et al., Excursions in World Music, J. T. Titon (ed.), Worlds of Music sekä jommankumman kirjan oheisäänitteet.
B. Nettl & co kirjastossa e-kirjana + äänitteet myös kuunneltavissa verkon kautta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan kykyä hahmottaa musiikkikulttuuria kokonaisuuksia ja tarkastella musiikinmuotoja sosiaalisena toimintana.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Jakso on osa Musiikkitieteen opintoja.