Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta (30 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumisohjeet ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin aikuisopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Jakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja hän tuntee valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi hän on tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Kurssilla tarkastellaan ns. maailmanmusiikkia eli lähtökohtaisesti paikallisiksi ymmärrettyjen musiikinlajien transnationaaleja ilmenemismuotoja erilaisista näkökulmista. Erityisesti käsitellään maailmanmusiikin julkaisutoimintaa ja markkinointia sekä mediarepresentaatioita. Lisäksi käsitellään maailmanmusiikki-ilmiöön liittyvää harrastustoimintaa, esimerkiksi musiikki- ja tanssiturismia ja paikallisten tanssiperinteiden tuotteistamista.

Kurssilla maailmanmusiikkia ja siihen kytkeytyvää toimintaa analysoidaan toisaalta siitä näkökulmasta, miten musiikin ja tanssin kautta luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan mielikuvia paikallisuudesta, etnisyydestä, kansallisuudesta ja toiseudesta. Toisaalta sitä tulkitaan osana individualistista kulutuskulttuuria, jossa musiikin “toiseus” saa uudenlaisia merkityksiä osana yksilön kokemusmaailmaa.

Ilmoitetaan opintojen aikana. Voi sisältää myös artikkeleita.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan kykyä hahmottaa musiikkikulttuuria kokonaisuuksia ja tarkastella musiikinmuotoja sosiaalisena toimintana.

Luennot 7*3h ja kirjallinen työ. Jaksoon kuuluu myös muutamia pieniä kirjallisia tehtäviä.

Luentopäivä ja klo aika vahvistetaan alkusyksystä 2017.