Opintojakso nostaa esiin suomalaisten suosikkilaulut vuosikymmenten ajalta. Mitä ne kertovat kulttuurista ja musiikin historiasta?

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
12:15 - 13:45
Ma 22.1.2018
12:15 - 13:45
Ma 29.1.2018
12:15 - 13:45
Ma 5.2.2018
12:15 - 13:45
Ma 12.2.2018
12:15 - 13:45
Ma 19.2.2018
12:15 - 13:45
Ma 26.2.2018
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuasi sinulle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Ymmärrät ja osaat vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Sinulla on kyky kehittää osaamistasi eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Helsingin kaupunginmuseo ja Musiikkiarkisto toteuttivat syksyllä 2016 Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvän hankkeen ”Itsenäisyyden laulut”. Kyselytutkimuksella kerättiin suomalaisilta muistoja ja mielikuvia lauluista, joita on vuosikymmenten mittaan laulettu koulussa ja kapakassa, kirkossa ja kotona, keikoilla ja konserteissa.

Luentosarja ”Itsenäisyyden laulut” perustuu tämän kyselytutkimuksen tuloksiin. Kurssilla esitellään ihmisten suosikkilauluja vuosien varrelta ja ne sidotaan suomalaisen musiikin historian kehitykseen sekä kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiin. Lisäksi kerrotaan suosikkilaulujen esittäjistä ja tekijöistä.

Luentokurssi 14 t + kirjallinen työ, jossa on kaksi osaa: 1) luentopäiväkirja, 2) kurssin sisältöä laajentava lyhyehkö essee

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Asteikolla 0-5
Arvioinnin kriteerinä on kyky omaksua valittuun aihepiiriin kuuluvia asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja soveltamaan opittua tietoa näkemyksellisesti.