"Laulut muuttuvat maailman mukana, maailma laulujen mukana", kertoo japanilainen sanonta. Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan Japanin yhteiskuntaan populaarimusiikin kautta. Näkökulmina ovat esimerkiksi historia ja musiikki osana arkea, media, sukupuoli ja tasa-arvo.

Opintojaksolla pyritään ennen kaikkea tuomaan esiin, millaisia arvoja ja ongelmakohtia populaarimusiikkiin on eri aikoina liitetty ja millainen asema sillä on ollut Japanin modernissa kulttuurissa, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mediassa. Lisätietoa löydät kuvauksesta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Kurssin suoritustapa on vaihtunut. Luennot on peruttu ja tilalla on esseesuoritus.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.8.2018
17:00 - 19:30
To 16.8.2018
17:00 - 19:30
Ma 20.8.2018
17:00 - 19:30
To 23.8.2018
17:00 - 19:30
Ma 27.8.2018
17:00 - 19:30
To 30.8.2018
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi soveltuu erityisen hyvin Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen opiskelijoille, mutta myös kaikille muille japanilaisesta musiikista ja Japanin nyky-yhteiskunnasta ja modernista historiasta kiinnostuneille.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, millaista japanilainen populaarimusiikki on ja miten sen asema ja sisältö on liittynyt Japanin yhteiskunnan kehitykseen. Samalla kurssi tarjoaa työkaluja siihen, miten populaarimusiikin ja yhteiskunnan suhdetta esimerkiksi voi lähestyä myös muissa musiikkikulttuureissa. Kurssin käsittely ei edellytä erityistä musiikinteoreettista osaamista.

"Laulut muuttuvat maailman mukana, maailma laulujen mukana", kertoo japanilainen sanonta. Populaarimusiikkia on harjoitettu Japanissa yli sata vuotta, mutta se on muuttunut merkittävästi alkuaikojen esimodernista musiikista vaikutteita ottaneista lauluista nykyiseen, musiikillisesti länsimaalaistyyliseen J-poppiin. Musiikilla on myös välitetty eri aikoina erilaisia poliittisia arvoja liittyen esimerkiksi nationalismiin, nuorisokulttuuriin, naisten asemaan ja demokratiaan. Mistä nämä muutokset kertovat, ja miten laulut ja yhteiskunta ovat heijastaneet toisiaan ja vaikuttaneet toisiinsa Japanissa eri vuosikymmeninä?

Tällä kurssilla perehdytään siihen, millainen rooli populaarimusiikilla on Japanin yhteiskunnassa ja miten se on heijastanut yhteiskunnan eri ilmiöitä. Kuudella luentokerralla lähestytään Japanin yhteiskuntaa populaarimusiikin kautta seuraavista näkökulmista: 1) historia ja musiikki osana arkea, 2) media, 3) politiikka ja poliittisuus, 4) sukupuoli ja tasa-arvo, 5) kansallisuus ja nationalismi, sekä 6) kaupallisuus ja autenttisuus.

Samalla kurssin käsittely liittyy itse musiikilliseen sisältöön ja sen muutoksiin sekä musiikin tunnetuimpiin tekijöihin (laulajat, säveltäjät, sanoittajat) Japanin modernin kulttuurihistorian edustajina. Ennen kaikkea kurssi pyrkii tuomaan esille, millaisia arvoja ja ongelmakohtia populaarimusiikkiin on eri aikoina liitetty ja millainen asema sillä on ollut Japanin modernissa kulttuurissa, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mediassa.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Asteikolla 0-5
Arvioinnin kriteerinä on kyky omaksua valittuun aihepiiriin kuuluvia asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja soveltamaan opittua tietoa näkemyksellisesti.

HUOM Muuttunut suoritustapa.

Essee (15-20 sivua). Opettaja ohjaa esseen tekemistä, tarkempia tietoja kurssin alettua Moodlesta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 13.8.2018

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.