Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Teatteritieteen perusopinnot suoritettuasi tunnet teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet, osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena ja tunnet alan keskeisiä tutkimussuuntauksia. Osaat analysoida esityksiä suullisesti ja kirjallisesti. Tunnet kansainvälistä ja Suomen teatterihistoriaa ja keskeistä draamakirjallisuutta.

Teatteritieteen perusopinnot lukuvuonna 2020-2021 (osa opinnoista kesällä 2021 ja lukuvuonna 2021-2022):

AYTTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (alkaa 1.9.2020)
AYTTK-TE110 Teatteritieteen perusteet 5 op (alkaa 7.9.2020)
AYTTK-TE120 Teatteri ja draama antiiikista moderniin (alustavan suunnitelman mukaan lukuvuonna 2021-2022)
AYTTK-TE130 Moderni teatteri ja draama 5 op (alkaa 29.10.2020)
AYTTK-TE140 Suomen teatterihistoria 5 op (kesäopetus 2021)
AYTTK-EL150 Esitysanalyysi 5 op (alkaa 19.1.2021)

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.