Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kirjallisuustieteestä kiinnostuneille.

Jakson suoritettuasi olet selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Tunnet kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaat käyttää niitä. Tunnet myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaat soveltaa niitä.

Luetaan 3 teosta seuraavista:

  • Bennett, Andrew and Nicholas Royle: An Introduction to Literature, Criticism, and Theory. 5. painos, 2016
  • Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction, 2. painos, 2011
  • Rapaport, Herman: The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods, 2011
    • Kielten kandiohjelman opiskelijat: Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin, 2013

Asteikolla 0-5. Arviointiperusteena keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

Luentokurssi

Tiedustelu tarkempi aikataulu oppilaitoksesta.

Kurssiin liittyvien suoritusten ohjeet annetaan luennoilla.

Opettaja: FL Kari Rummukainen

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opintoja.