kauhu, pelko ja inho

Oletko kiinnostunut kauhusta? Pohditko, miten erilaisia pelkoja käsitellään ja säädellään? Tämä opintojakso on sinua varten!

Aikataulu

Luennot on peruttu; luennot korvataan asiantuntijoiden tekemillä lyhyillä videoilla ja muilla korvaavilla tehtävillä ja lukemistolla.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.


Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Kurssin suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Jakson suoritettuasi tunnet populaarikirjallisuuden historiaa ja tapoja hahmottaa sen suhdetta korkeakirjallisuuteen. Tunnet eri tapoja jäsentää populaarikirjallisuuden kulttuuris-yhteiskunnallista merkitystä ja tehtäviä. Olet paneutunut yhteen populaarikirjallisuuden lajiin, sen keskeisiin teoksiin ja historiaan. Osaat analysoida ko. lajin teoksia lajipiirteiden valossa.

Tuntemattomat asiat, kuten luonto, kuolema ja jopa toiset ihmiset, ovat herättäneet pelon, inhon ja kauhun tunteita menneisyydessä ja nykyhetkessä. Nämä voimakkaat tunteet ovat heijastuneet esimerkiksi yleiseen keskusteluun susista. Kurssilla luodaan monialainen katsaus siihen, millaisia asioita ihmiset ovat pelänneet eri aikakausina ja miten näitä pelkoja on pyritty käsittelemään ja säätelemään.

Scheer, Monique 2012: “Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion.” – History and Theory 51(2) 2012, 193–220.

Muu oheislukemisto, ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko 0-5.