Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.7.2020
10:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-104 Systemaattisen teologian perusteet 5 op, kevät 2020 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.
Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ohje ilmoittautumiseen löytyy Omilta sivuilta kohdasta Osallistumistiedot.

Kuvaus

Uusintatentti on tarkoitettu AYTUK-101 Systemaattisen teologian perusteet 5 op, kevät 2020 -luentokurssille osallistuneille.

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-Tuntee ja ymmärtää systemaattisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä
-Oppii arvioimaan teologista ajattelua ja sen filosofisia ja aatteellisia yhteyksiä.
-Tuntee patristisen, keskiajan, reformaation sekä modernin teologian pääpiirteitä.
-Osaa hahmottaa kaksituhatvuotisen kristinuskon opinmuodostuksen ja teologisen ajattelun perussisältöjä ja ymmärtää niiden merkityksen aikamme ekumeeniselle ja globaalille teologiselle keskustelulle.

- Kristinuskon opilliset pääkohdat ja niistä kahden tuhannen vuoden aikana käydyn keskustelun tärkeimmät piirteet.
- Patristisen teologian olennaisimmat sisällöt.
- Reformaatioon johtaneet teologiset syyt; reformaation, erityisesti luterilaisuuden tärkeimmät opilliset ja teologiset erityispiirteet.
- Modernin teologisen keskustelun keskeisiä kysymyksiä.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Systemaattisen teologian perusteet -luentokurssin uusintatentti.