Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Löydät täältä kurssin tiedot opetusajankohdasta:
https://courses.helsinki.fi/fi/TUK-2501/124980143

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

  • Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen painottuen nykyaikaan. Aluksi tarkastellaan analyyttisesti maailman uskontojen määrittelyä ja luokittelua sekä pohditaan niihin liittyviä ongelmia. Johdanto- osuuden jälkeen seuraa asiantuntijaluentoja, joissa tutkijat valottavat heidän tutkimaansa maailmanuskontoa ja sitä koskevaa tutkimusta. Luennoitsijoista riippuen kurssilla voidaan käsitellä Lähi-idän, Etelä-Aasian ja Itä-Aasian uskontoja, varhaiskantaisia ja uusia uskontoja sekä uskonnottomuutta.

  • Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, paneutumista luennoilla annettuihin tehtäviin ja hyväksytysti suoritettua luentokuulustelua.

Kontaktiopetusta 20-28 tuntia. Opetusmenetelmänä keskustelua aktivoiva luennointi, jossa hyödynnetään audiovisuaalisia materiaaleja.

Tentti järjestetään 18.10.2018 klo 16-18 (PR, sali 10) Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua Avoimen tenttipalveluun

Rästitentit ovat ke 21.11.2018 klo 17.00-20.00 ja ke 12.12.2018 klo 17.00-20.00. Muista ilmoittautua rästitenttiin 10 vuorokautta ennen tenttiä.

Will Deming (ed.), Understanding the religions of the world: an introduction (2015) ja lisäksi kurssilla annettavaa muuta mahdollista lisäaineistoa.

Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua luennoilla esitettyä tietoa, linkittää eri luennoilla annettua tietoa toisiinsa ja reflektoida maailman uskontojen tutkimusta koskevia keskeisiä kysymyksiä. Arviointi suoritetaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston, Teologian ja uskonnontutkimuksen sekä Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmien yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi vastaa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kurssia KUKA-US203 ja Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kurssia TUK-105