Kuva: Pixabay

läpileikkaus maailman uskontoihin

Kurssi sopii kaikille maailman uskontoperinteistä kiinnostuneille. Kurssi sopii sekä teologian että uskontotieteen opintoihin.

Katso kurssin luentojen ajat ja paikat koulutusohjelman kurssisivulta https://courses.helsinki.fi/fi/TUK-2501/130783416

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen sekä uskontotieteen opiskelijoille sekä kaikille maailman uskonnollisista perinteistä kiinnostuneille.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen painottuen nykyaikaan. Aluksi tarkastellaan analyyttisesti maailman uskontojen määrittelyä ja luokittelua sekä pohditaan niihin liittyviä ongelmia. Johdanto- osuuden jälkeen seuraa asiantuntijaluentoja, joissa tutkijat valottavat heidän tutkimaansa maailmanuskontoa ja sitä koskevaa tutkimusta. Luennoitsijoista riippuen kurssilla voidaan käsitellä Lähi-idän, Etelä-Aasian ja Itä-Aasian uskontoja, varhaiskantaisia ja uusia uskontoja sekä uskonnottomuutta.

Will Deming (ed.), Understanding the religions of the world: an introduction (2015) ja lisäksi kurssilla annettavaa muuta mahdollista lisäaineistoa.

Arviointi asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua luennoilla esitettyä tietoa, linkittää eri luennoilla annettua tietoa toisiinsa ja reflektoida maailman uskontojen tutkimusta koskevia keskeisiä kysymyksiä.

Kontaktiopetusta 20-28 tuntia. Opetusmenetelmänä keskustelua aktivoiva luennointi, jossa hyödynnetään audiovisuaalisia materiaaleja.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, paneutumista luennoilla annettuihin tehtäviin ja hyväksytysti suoritettua luentokuulustelua.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssin luentojen ajat ja paikat löytyvät koulutusohjelman kurssisivulta.

Opintojakso sisältyy teologian aineopintoihin sekä uskontotieteen tieteenalaopintoihin, jossa se vastaa käytöstä poistunutta koodia KUKA-US203.