Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 29.11.2019
12:30 - 16:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Kuvaus

Uusintatentti on tarkoitettu AYTUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneille opiskelijoille.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen. Kurssilla käydään läpi kaikki suurimmat maailmanuskonnot erilaisten tehtävien avulla.

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Will Deming (ed.), Understanding the religions of the world: an introduction (2015) ja lisäksi kurssilla annettavaa muuta mahdollista lisäaineistoa.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 – 5.

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Luentokurssin uusintatentti.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi