Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Alkio-opiston opintoryhmä on peruttu 3.8.2020.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta .

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille maailman uskonnollisista perinteistä kiinnostuneille.

Opiskelija

  • kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa
  • kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kurssi tarjoaa läpileikkauksen maailman uskontoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen asemaan ja merkitykseen painottuen nykyaikaan.

Ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Asteikko 0–5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

Aikataulutettu verkkokurssi. Verkkokurssi suoritetaan tekemällä viikottain kurssitehtäviä, jotka ovat keskustelu- ja kirjoitustehtäviä, aineistonhakua ja analyysia, lyhyitä pohdintapapereita ym. Tässä tukee kurssin oppimatariaali, joka lueteen kurssin aikana. Kaikki tehtävät tulee suorittaa ja ne arvostellaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Lopussa on verkkotentti, jossa hyödyntämällä kurssikirjallisuutta ja kurssilla opittua vastataan esseemuotoisesti muutamaan kysymykseen. Tentin arvosana on kurssin arvosana.

Verkkotenttipäivämäärät: keskiviikko 3.3.2021 klo 17-20, keskiviikko 14.4.2021 klo 17-20 ja keskiviikko 26.5.2021 klo 17-20

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 7.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja sekä uskontotieteen opintosuunnan opintokokonaisuutta 15-30 op.