Kuvaaja: Wilma Hurskainen

toisenlainen jeesus

Tutustu eri uskontoperinteiden varhaisiin teksteihin, jotka heijastavat erilaisia käsityksiä Jeesuksesta.

Kuinka erilaisin tavoin varhaiskristityt tulkitsivat Jeesuksen merkitystä? Miten varhaiset islamilaiset lähteet kuvaavat Jeesuksen roolia ja toimintaa? Entä mitä sanottavaa rabbiinisilla juutalaisilla oli Jeesuksesta? Valtavirran kristillisyys nojaa käsityksessään Jeesuksesta Uuden testamentin teksteihin ja siihen kristologiseen kehityslinjaan, jonka katsotaan huipentuneen oppiin kolminaisuudesta ja Jeesuksen kahdesta luonnosta. Tämän kehityslinjan näkökulmasta muunlaiset näkemykset Jeesuksesta edustavat toiseutta ja jopa heresiaa. Varhaisessa kristikunnassa eli kuitenkin kauan rinnakkain monenlaisia käsityksiä Jeesuksen olemuksesta, roolista ja toiminnasta.

Kurssilla tutustutaan varhaisiin kuvauksiin Jeesuksesta sekä valtauoman ulkopuolisessa kristillisyydessä että islamissa ja rabbiinisessa juutalaisuudessa. Kurssi havainnollistaa, kuinka monimuotoista Jeesukseen liitettyjen uskomusten ja kertomusten traditio oli kolmen ns. sisaruskonnon varhaisvaiheissa. Lisätiedot kuvauksessa!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.5.2019
16:15 - 19:00
Ke 15.5.2019
16:15 - 19:00
Pe 17.5.2019
16:15 - 19:00
Ma 20.5.2019
16:15 - 19:00
Ke 22.5.2019
16:15 - 19:00
Pe 24.5.2019
16:15 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun (mm. kirjastot ja tiedonhaku, todistus opintosuorituksista)
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin käsityksiin Jeesuksesta varhaisessa kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa. Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on jo jonkin verran aiempia opintoja juutalaisuudesta, kristinuskosta tai islamista. Kurssin oheislukemisto on enimmäkseen englanninkielistä. Varhaisia lähdetekstejä luetaan käännöksinä, mutta opiskelija voi halutessaan hyödyntää myös alkukielten osaamistaan.

Kurssilla opiskelija tutustuu eri uskontoperinteiden varhaisiin teksteihin, jotka heijastavat erilaisia käsityksiä Jeesuksesta. Opiskelija oppii havainnoimaan ja erittelemään Jeesus-kuvien eroja ja yhtäläisyyksiä eri uskontoperinteissä ja tietyn uskontoperinteen sisällä. Varhaisiin lähdeteksteihin tutustuminen havainnollistaa Jeesuksen olemukseen, rooliin ja toimintaan liitettyjen uskomusten kirjavuutta ja antaa välineitä tarkastella kriittisesti esimerkiksi kristillis-dogmaattisia käsityksiä kristologian kehityksestä.

Kurssilla opitaan myös arvioimaan, miten eri tekstien historialliset syntykontekstit ja uskontoperinteiden sisäiset ja niiden väliset erimielisyydet ovat vaikuttaneet Jeesus-kuvien muotoiluun. Kristillisestä perinteestä kurssilla syvennetään erityisesti ei-kanonisten varhaiskristillisten tekstien tuntemusta (mm. lapsuusevankeliumit ja Nag Hammadin tekstit). Rabbiinisen juutalaisuuden Jeesus-kuvauksia tutkittaessa tutustutaan Talmudin teksteihin.

Kurssilla pohditaan myös, millaista Jeesus-käsitystä vastaan islamilaisissa lähteissä, erityisesti Koraanissa, polemisoidaan ja millaisista traditioista niissä toisaalta otetaan vaikutteita.

Kuinka erilaisin tavoin varhaiskristityt tulkitsivat Jeesuksen merkitystä? Miten varhaiset islamilaiset lähteet kuvaavat Jeesuksen roolia ja toimintaa? Entä mitä sanottavaa rabbiinisilla juutalaisilla oli Jeesuksesta?

Valtavirran kristillisyys nojaa käsityksessään Jeesuksesta Uuden testamentin teksteihin ja siihen kristologiseen kehityslinjaan, jonka katsotaan huipentuneen oppiin kolminaisuudesta ja Jeesuksen kahdesta luonnosta. Tämän kehityslinjan näkökulmasta muunlaiset näkemykset Jeesuksesta edustavat toiseutta ja jopa heresiaa.

Varhaisessa kristikunnassa eli kuitenkin kauan rinnakkain monenlaisia käsityksiä Jeesuksen olemuksesta, roolista ja toiminnasta. Joillekin juutalaiskristityille Jeesus oli ihminen, jonka Kristus-henki otti valtaansa kasteen hetkellä. Gnostilaisille kristityille Jeesus oli tosi Jumalan luota saapunut Pelastaja, joka muistutti ihmisiä heidän jumalallisesta alkuperästään. Myös ei-kristillisissä perinteissä on useita käsityksiä Jeesuksesta. Koraanissa Jeesuksen tärkein rooli on profeetallinen. Jeesuksen neitseellistä syntymää korostetaan, mutta hänen kielletään olleen Jumalan poika tai inkarnaatio. Rabbiinisen juutalaisuuden lähteissä Jeesus mainitaan harvoin ja poleemiseen sävyyn. Nämä maininnat kuvaavat kiinnostavasti juutalaisuuden ja kristinuskon erkaantumista.

Kurssilla tutustutaan varhaisiin kuvauksiin Jeesuksesta sekä valtauoman ulkopuolisessa kristillisyydessä että islamissa ja rabbiinisessa juutalaisuudessa. Kurssi havainnollistaa, kuinka monimuotoista Jeesukseen liitettyjen uskomusten ja kertomusten traditio oli kolmen ns. sisaruskonnon varhaisvaiheissa.

Opintojakso suoritetaan luentokurssina, jonka yhteydessä luetaan kirjallisuutta. Tästä sovitaan luennon pitäjän kanssa. Loppusuorituksena essee tai kirjoitelma, josta sovitaan luennon pitäjän kanssa.

Kurssilla on oheisluettavaa yhteensä n. 400 sivua. Oppimateriaali ja oheiskirjallisuus jaetaan luennoilla ja Moodle-alustalla. Koko kurssin oheislukemisto on saatavilla jo Moodle-alustan avautuessa.

Asteikolla 0-5. Loppuarvosana muodostuu suullisesta ryhmätentistä (30%) ja lopputentistä (70%).

Luennot (6*3h=18h) + suullinen ryhmätentti + lopputentti + oheislukemisto

Tapaamiskerrat klo 16-19 (3x45 min):
- 13.5. Johdanto: Jeesus juutalaiskristillisessä ja gnostilaisessa kirjallisuudessa
- 15.5. Kertomukset Jeesuksen lapsuudesta
- 17.5. Jeesus ihmeidentekijänä
- 20.5. Ylösnoussut ja eskatologinen Jeesus
- 22.5. Jeesus rabbiinisessa juutalaisuudessa
- 24.5. Yhteenveto ja suullinen ryhmätentti

Ryhmätentti: Perjantaina 24.5. järjestetään luennon yhteydessä suullinen ryhmätentti.

Tentti: Luennoista ja oheislukemistosta järjestetään yksilötyönä tehtävä kirjallinen luentokuulustelu keskiviikkona 5.6. (klo 17–19). Uusintatentit: ke 17.7 klo 16-18 ja ke 28.8 klo 17-19.

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Lisätietoa: Kurssi toteutetaan intensiivimuotoisena. Luento-opetus viikoilla 20-21 ma, ke ja pe.

Kurssin opettajat: dos. Ilkka Lindstedt ja TT Nina Nikki. Lisäksi vierailevana luennoitsijana FT Riikka Tuori ja tohtori-opiskelija Antti Vanhoja.

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Kurssiavain näkyy viimeistään ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa teologian opintoja (TUK-2618). Lisäksi se on osa seuraavien koulutusohjelmien opintoja/kurssilla on seuraavat korvaavuudet:

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle teologian koodille. Kurssi rekisteröidään WebOodiin teologian koodilla ja korvaavat koodit merkitään WebOodissa ko. opintojakson yhteyteen näkyviin lisätieto-kenttään. Jos haluat korvata opintojaksolla jonkin muun kuin yllä mainitun opintojakson, ota yhteyttä ko. jaksosta/kokonaisuudesta vastaavaan opettajaan/kandi- tai maisteriohjelmaan.

Useimmissa kandi- ja maisteritason koulutusohjelmissa yksittäisiä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia voi sijoittaa vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineopintoihin.