Pixabay

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOAHDISTUS

Huom! Livestreamia ei ole enää 7.4., luennot videoina Unitubessa (vanhat jo siellä, uudet 7.4. alkaen). https://www.helsinki.fi/fi/unitube/search?unitube_q=ymp%C3%A4rist%C3%B6a...

Mitä ympäristö- ja ilmastoahdistus on ja kuinka sitä voisi lievittää? Tutustu kurssillamme aiheeseen monitieteellisestä näkökulmasta.

Ympäristöahdistus, jonka merkittävä osa on ilmastoahdistus, on yhä laajemmalle levinnyt ja monitahoinen ilmiö. Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen sekä ympäristötieteiden opiskelijoille, alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin lopputehtävän palautusaikaa on mahdollista jatkaa koronakriisin vuoksi, eikä kurssin loppuosan aikana ole enää Moodleen palautettavia tehtäviä. Ks. lisätiedot Moodlesta.

Kurssilla pidetty luento "Korona-ahdistus ja ympäristöahdistus" on katsottavissa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=z89rdr1bt5Q&feature=youtu.be

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

HUOM! Kurssin luennot ovat 17.3.2020 lähtien seurattavissa vain verkossa. Reaaliaikaisen luennon verkko-osoite on http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l15

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
16:30 - 18:00
Ti 21.1.2020
16:30 - 18:00
Ti 28.1.2020
16:30 - 18:00
Ti 4.2.2020
16:30 - 18:00
Ti 11.2.2020
16:30 - 18:00
Ti 18.2.2020
16:30 - 18:00
Ti 25.2.2020
16:30 - 18:00
Ti 10.3.2020
16:30 - 18:00
Ti 17.3.2020
16:00 - 18:00
Ti 24.3.2020
16:00 - 18:00
Ti 31.3.2020
16:00 - 18:00
Ti 7.4.2020
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tälle kurssille on varattu maksuttomat kiintiöt HY:n teologian ja uskonnontutkimuksen (30 paikkaa), ympäristötieteiden opiskelijoille (30 paikkaa) sekä muiden koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoille (20 paikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 30.11.2019 klo 12.00 ja jatkuu su 19.1.2020 asti.

Opintoihin ilmoittaudutaan seuraavien ryhmäkohtaisten linkkien kautta:

Avoimen yliopiston opiskelijat, opintomaksu 75 euroa (100 paikkaa)
ILMOITTAUTUMINEN

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opiskelijat (30 paikkaa)
ILMOITTAUTUMINEN

Ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijat (30 paikkaa)
ILMOITTAUTUMINEN

HY:n muiden koulutusohjelmien opiskelijat (30 paikkaa)
ILMOITTAUTUMINEN

Kuvaus

Opintojakso sopii esimerkiksi ympäristötieteiden, teologian ja uskonnontutkimuksen sekä kasvatustieteiden opiskelijoille; ympäristöalalla, lasten ja nuorten parissa, mielenterveystyön tai kansalaisaktivismin kentällä toimiville sekä kaikille muille, joita aihe eri syistä kiinnostaa ja koskettaa.

- Opiskelija tuntee ympäristöahdistuksen ja ilmastoahdistuksen ilmiöiden yleiset ilmenemismuodot

- Opiskelija tutustuu eri tieteenalojen näkökulmiin ympäristöahdistuksen syistä ja lievittämiskeinoista

- Opiskelija osaa sijoittaa ympäristöahdistuksen ilmiön osaksi niitä laajempia psykososiaalisia ilmiöitä, joita ekokriisiin liittyy

- Opiskelija saa valmiuksia tutkia ympäristöahdistuksen ilmiötä oman tieteenalansa näkökulmasta

Kurssi toimii samalla johdatuksena monenlaisten ympäristöalojen peruslähtökohtiin.

Ympäristöahdistus, jonka merkittävä osa on ilmastoahdistus, on yhä laajemmalle levinnyt ja monitahoinen ilmiö. Kurssilla perehdytään ympäristöahdistuksen ja ilmastoahdistuksen ilmiöihin monitieteellisestä näkökulmasta. Keskeisiä käsiteltäviä tieteenaloja ovat: psykologia, sosiologia, ympäristökasvatus, viestintä, uskontotiede ja teologia, filosofia ja etiikka sekä erilaiset muut humanistis-yhteiskunnalliset tieteet.

Kurssin vastuuopettajana on TT, dosentti Panu Pihkala, joka on erikoistunut ympäristöahdistustutkimukseen. Mukana on monia opettajia, kuten yliopistonlehtori Risto Willamo sekä vierailevia luennoitsijoita.


Luentojen aiheet:

ti 14.1. Johdanto: ympäristöahdistus ennen ja nyt

Ympäristöteologian dosentti, ympäristöahdistustutkija Panu Pihkala: Mitä ympäristöahdistuksella tarkoitetaan?
Ympäristötieteen yliopistonlehtori Risto Willamo: Ympäristöahdistus pitkän linjan ympäristötutkijan näkökulmasta

ti 21.1. Ympäristötunteet ja ympäristöahdistus

Dosentti Panu Pihkala: Mitä tunteita ympäristöahdistukseen liittyy?
Dosentti, filosofian kollegiumtutkija Elisa Aaltola (Turun yliopisto): Ympäristöahdistus, häpeä ja rakkaus

ti 28.1. Ympäristöahdistuksen monet muodot

Dosentti Panu Pihkala: Katsaus eri teorioihin ympäristöahdistuksesta


ti 4.2. Empiirinen tutkimus ympäristöahdistuksesta

Dosentti Panu Pihkala + mahdollinen vierailija

ti 11.2. Psykologia, viestintä ja ympäristöahdistus osa 1

Dosentti Panu Pihkala + mahdollinen vierailija

ti 18.2. Psykologia, viestintä ja ympäristöahdistus osa 2

Dosentti Panu Pihkala
Erikoistutkija (SYKE), ympäristönsuojelutieteen dosentti Jari Lyytimäki: Huumori ja ympäristöviestintä

ti 25.2. Ympäristökasvatus ja ympäristöahdistus

Dosentti Panu Pihkala: Ilmastokasvatus ja tunteet: eräs malli ympäristöahdistukseen keskittyvästä ympäristökasvatuksesta
Dosentti, opettajankouluttaja Hannele Cantell: Ympäristöahdistus ympäristökasvatuksen näkökulmasta

ti 10.3. Ilmastoahdistuksen erityiskysymyksiä

Dosentti Panu Pihkala

ti 17.3. Ympäristöliike, ympäristötutkijat ja ympäristöahdistus

Dosentti Panu Pihkala

ti 24.3. Ympäristöpolitiikka ja ympäristöahdistus

Dosentti Panu Pihkala
Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Nina Janasik: Ympäristöpolitiikka ja ympäristöahdistus

ti 31.3. Kulttuurin ja taiteen tutkimus & ympäristöahdistus

Dosentti Panu Pihkala
Henrika Ylirisku, kuvataidekasvatuksen yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija (Aalto-yliopisto): Taide(kasvatus) ja ympäristöahdistus

ti 7.4. Yhteenvetoa: Ympäristöahdistus tänään ja tulevaisuudessa?

Dosentti Panu Pihkala
Ympäristötieteen yliopistonlehtori Risto Willamo

Kurssin materiaalit, kuten luento-ohjelma ja kirjallisuusvinkkiluettelo sijoitetaan Moodle-oppimisympäristöön.

Osa Moodleen tehtävistä kurssitehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Lopputehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Lopputehtävän suhteellinen osuus on 80 % kokonaisarvosanasta.

Opintojaksolla on korvaavuus teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintojen Arvot ja globaalin maailman haasteet 5 op -opintojaksoon sekä ympäristötieteiden kandiopintoihin valinnaisiin opintoihin.

Luennot ja kirjalliset tehtävät.

Kurssin luennot striimataan verkon kautta reaaliaikaisesti ja ne ovat maksutta kaikkien katsottavissa http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l15 -linkin kautta. Linkki avautuu luennon alkaessa. Luentojen seuraaminen verkon kautta ei edellytä kurssille ilmoittautumista. Jos haluat suorittaa opintojakson, tulee sinun ilmoittautua opiskelijaksi kurssille.

Kurssin hyväksytty suoritus perustuu aktiiviseen opetukseen osallistumiseen ja kirjallisten tehtävien tekemiseen. Luennoilla läsnäolo on suositeltavaa.

Luennoilla ja luentojen välissä tehdään itsenäisiä kurssitehtäviä. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa.
Kurssin lopputehtävä koostuu
1) reflektiopäiväkirjasta, jonka valmistelussa hyödynnetään oppimispäiväkirjaa,
2) ytimekkäästä esseestä, jossa opiskelija paneutuu aihepiiriin liittyvään teemaan.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston, teologian ja uskonnontutkimuksen sekä ympäristötieteen koulutusohjelmien yhteistyönä. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon koulutusohjelmien opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja.