Image by plugrafico on Pixabay

Kurssin lähiluennot on peruttu. Kurssi suoritetaan etäopiskellen verkossa.

Kurssin toteutuksessa yhdistellään reaaliaikaista toimintaa (Zoom-luennot) ja verkko-opiskelumateriaaleja itsenäiseen opiskeluun. Tarkemmat toteutustavat ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin voi suorittaa täysin itsenäisesti, mutta Zoom-luennoille osallistumista suositellaan oppimisen tueksi. Verkkokurssin luonteesta johtuen, läsnäolovelvoitetta kurssilla ei ole. Sen sijaan opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti opettajan antamat tehtävät ennen tenttiin osallistumista.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Vuorovaikutus

Kurssin toteutuksessa yhdistellään reaaliaikaista toimintaa (Zoom-luennot) että verkko-opiskelumateriaaleja, kuten Powerpoint-esitykset äänillä, luentotallenteet Zoom-luennoista, (mahd. muut videot), Moodle-harjoitukset ja -keskustelu sekä kirjalliset materiaalit. Tarkemmat toteutustavat ilmoitetaan myöhemmin.

Aikataulu

Kurssin lähiluennot on peruttu. Kurssi suoritetaan etäopiskellen verkossa. Opetukseen kuuluu myös reaaliaikaisia Zoom-luentoja. Kurssin voi kuitenkin suorittaa itsenäisesti omassa tahdissa.
Zoom-luentojen ajankohdat löytyvät kohdasta Toteutus.

Materiaalit

Kurssimateriaalit jaetaan Moodle-alustalla. Näiden lisäksi tarvitset yhden sanakirjan:
Reijo Pitkäranta, Suomi–latina–suomi-sanakirja TAI
J. W. Salmi – Edwin Linkomies, Latinalais-suomalainen sanakirja TAI
Adolf. V. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja.
Voit käyttää myös verkkosanakirjoja, lisää tietoa Moodlessa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee latinan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys latinan kielen luonteesta ja latinan vaikutuksesta nykykieliin. Hän ymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä latinan jatkokurssille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden teologisten kielten suoritusvaatimus on, että I ja II -kurssit suoritetaan tiedekunnassa saman lukuvuoden aikana. Opiskelijan on osoitettava riittävä ennakko-osaaminen ennen II-kurssille siirtymistä. Jos I-kurssi on suoritettu muulloin (esimerkiksi kesäopintoina Avoimessa yliopistossa), on I-kurssin koe suoritettava uudelleen ennen tiedekunnan II-kurssia.

Tämä linjaus ei koske Avoimen yliopiston teologisten kielten kesän II-kurssia.

Kurssi sisältää latinan muoto- ja lauseopin alkeet harjoituksineen.

Sanakirja: Reijo Pitkäranta, Suomi–latina–suomi-sanakirja TAI J. W. Salmi – Edwin Linkomies, Latinalais-suomalainen sanakirja TAI Adolf. V. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja. (YKSI sanakirja riittää.)

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana on ensisijaisesti lopputentin arvosana. Lopputentissä testataan opiskelijan kykyä tunnistaa latinan sanamuotoja ja hahmottaa kielen rakenteita, sekä hallita sanastoa. Opiskelija soveltaa oppimaansa ratkaisemalla kieliopillisia tehtäviä sekä laatimalla käännöksen ennalta ilmoittamattomasta tekstistä. Opiskelijoiden kanssa voidaan yhteisesti sopia, millainen painoarvo sanakokeille annetaan arvosanan muodostumisessa. Opiskelijan aktiivisuus luennoilla voi korottaa arvosanaa.

Verkkoluennot, sanakoe sekä tentti

HUOM! Kurssin lähiluennot on peruttu, ja kurssi suoritetaan verkossa.

Verkkoluennot:
ma-ti ja to-pe ajalla 4.5.-5.6.2020 klo 12.15-13.15, paitsi ensimmäisellä luentokerralla ma 4.5. klo 11.00 alkaen.
Ei luentoja to 21.5. ja pe 22.5.2020.

Kotitehtävien tekemiseen on varattava lähtökohtaisesti saman verran aikaa kuin kontaktiopetukseen.

Huom! Jos opiskelija erityisen painavista syistä ei voi osallistua säännöllisesti tai lainkaan kontaktiopetukseen, hänen on tehtävä asiasta opettajalle perusteltu erivapausanomus. Anomuslomake on saatavissa opettajalta. Anomuksessa on esitettävä paitsi erivapauden perustelu myös suunnitelma suoritusaikataulusta. Anomuksen perusteella sovitaan opiskelijan opiskeluohjelma ja harjoitukset. Myös erivapautta hakevan on ilmoittauduttava johonkin opetusryhmään, ja erivapautta koskeva anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista.

Kurssiin kuuluu lopputentti sekä sanakoe, joka on suoritettava hyväksyttävästi. Opiskelija suorittaa sanakokeen Moodle-alustalla omaan tahtiinsa annetun ajan puitteissa. Osasuoritukset ovat voimassa ainoastaan loppukertauksen viimeiseen suoritusmahdollisuuteen asti.

Tentit Moodlessa:

Lauantai 13.6.2020 klo 9-11
Keskiviikko 15.7.2020 klo 16-18
Keskiviikko 2.9.2020 klo 16.30-18.30

Tenttiohjeet
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan sisältyviä teologisten kielten opintoja.